ขายทาวน์เฮ้าส์ ทั่วไทย

ขายทาวน์เฮ้าส์ ทั่วไทย ,ทาวน์เฮ้าส์ ทั่วไทย

ค้นหาพบ 999 รายการ
หน้า 5 จาก 34
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 19.7 ตร.ว. โครงการ ที.เอส.บี.เฮ้าส์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 19.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ที.เอส.บี.เฮ้าส์
ประชาอุทิศ-คู่สร้าง,พระสมุทรเจดีย์,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
480,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 13565
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1105102111
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 30.7 ตร.ว. ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 830,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 30.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
830,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 13517
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501101851
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 40.8 ตร.ว. โครงการ ทรัพย์สำรวย ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 230,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
หนองแค
สระบุรี
เนื้อที่ : 40.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ทรัพย์สำรวย
เลียบคลองระพีพัฒน์,หนองแค,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
230,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 12531
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1903100911
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ พาราไดซ์ ซิตี้ 3 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พาราไดซ์ ซิตี้ 3
ทล.226,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 11852
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001108551
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 19 ตร.ว. โครงการ ทรัพย์สำรวย ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 90,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
หนองแค
สระบุรี
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ทรัพย์สำรวย
เลียบคลองระพีพัฒน์,หนองแค,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
90,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 11708
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1903100191
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 40.8 ตร.ว. โครงการ ทรัพย์สำรวย ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
หนองแค
สระบุรี
เนื้อที่ : 40.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ทรัพย์สำรวย
เลียบคลองระพีพัฒน์,หนองแค,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
240,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 11576
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1903100061
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ พาราไดซ์ ซิตี้ 3 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พาราไดซ์ ซิตี้ 3
ราชสีมา-โชคชัย,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 10695
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001108711
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ บัวแก้ว ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
สามโคก
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บัวแก้ว
ปทุม-พหลโยธิน,สามโคก,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 10490
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1307100321
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 496,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เกาะจันทร์,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
496,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชลบุรี
โทร : (038) 765-779-86: 765-775
รหัสทรัพย์ : 29794
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2012100041
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 41.2 ตร.ว. ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 636,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
เนื้อที่ : 41.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เกาะจันทร์,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
636,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชลบุรี
โทร : (038) 765-779-86: 765-775
รหัสทรัพย์ : 29746
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2012100031
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 22.4 ตร.ว. ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
เนื้อที่ : 22.4 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ทล.331,เกาะจันทร์,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชลบุรี
โทร : (038) 765-779-86: 765-775
รหัสทรัพย์ : 24582
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2011100081
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 29.9 ตร.ว. ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 470,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
เนื้อที่ : 29.9 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เกาะจันทร์,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
470,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชลบุรี
โทร : (038) 765-779-86: 765-775
รหัสทรัพย์ : 24566
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2012100011
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 22.5 ตร.ว. ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
เนื้อที่ : 22.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เกาะโพธิ์-เกาะจันทร์,เกาะจันทร์,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชลบุรี
โทร : (038) 765-779-86: 765-775
รหัสทรัพย์ : 24424
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2011100011
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ ฟินิกซ์ปาร์ค ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ฟินิกซ์ปาร์ค
เทพกุญชร2,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30511
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1302104571
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 38.1 ตร.ว. โครงการ อุบลชาติกรีนวิลล์ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 38.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ อุบลชาติกรีนวิลล์
ปทุมธานี-บางเลน,ลาดหลุมแก้ว,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30467
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1305101441
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 35 ตร.ว. โครงการ พฤกษา 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 540,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
พุทธมณฑล
นครปฐม
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พฤกษา 4
เทพนิมิตร-ลานตากฟ้า,พุทธมณฑล,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
540,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30115
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7307100831
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 48.5 ตร.ว. โครงการ สิวารัตน์ 6 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
สามพราน
นครปฐม
เนื้อที่ : 48.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ สิวารัตน์ 6
พุทธมณฑลสาย5,สามพราน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30114
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7306107491
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 28435
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303109061
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
พุทธมณฑล
นครปฐม
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เทพนิมิตร-ลานตากฟ้า,พุทธมณฑล,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 28229
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7307100811
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 13 ตร.ว. โครงการ ไทยสมุทร 2 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
พระประแดง
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 13 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ไทยสมุทร 2
ปู่เจ้าสมิงพราย,พระประแดง,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25921
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1104100241
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 28 ตร.ว. โครงการ พรสว่างนิเวศน์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางพลี
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 28 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พรสว่างนิเวศน์
เทพารักษ์,บางพลี,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25196
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1103104961
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 16.8 ตร.ว. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 360,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 16.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
360,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 13553
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303108531
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 28 ตร.ว. ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นาดี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 28 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รพช.บ้านสระแท่น-สระพ,นาดี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 11328
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2503100331
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 30.8 ตร.ว. โครงการ พี.เค.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 30.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พี.เค.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
ประชาอุทิศ,พระสมุทรเจดีย์,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30109
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1105102351
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 50.7 ตร.ว. โครงการ ภูมิใจนิเวศน์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 50.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภูมิใจนิเวศน์
สุขสวัสดิ์,พระสมุทรเจดีย์,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30104
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1105102341
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 37 ตร.ว. โครงการ พี.เค.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 37 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พี.เค.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
ประชาอุทิศ,พระสมุทรเจดีย์,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 29841
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1105102281
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 336,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ประชาอุทิศ,พระสมุทรเจดีย์,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
336,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 26228
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1105102161
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 92.5 ตร.ว. โครงการ นครทองบีช ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1,410,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 92.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ นครทองบีช
เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,410,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85585
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T14001
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21.6 ตร.ว. ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 21.6 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เพชรเกษม,หัวหิน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
840,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85584
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T14002
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 22.7 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 315,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
เนื้อที่ : 22.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บ้านสวนท่าแฉลบ
ไม่มีชื่อ,เมืองจันทบุรี,จันทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
315,000 บาท
ติดต่อ : สาขาจันทบุรี
โทร : (039) 351-272-8: 351-210-1
รหัสทรัพย์ : 83618
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2201103831
Previous 1 2 3 4 5 … 34 Next