ขายทาวน์เฮ้าส์ ทั่วไทย

ขายทาวน์เฮ้าส์ ทั่วไทย ,ทาวน์เฮ้าส์ ทั่วไทย

ค้นหาพบ 999 รายการ
หน้า 34 จาก 34
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ แสงทองวิลล่า ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ แสงทองวิลล่า
ไอยรา1,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 17329
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1302103741
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางละมุง
ชลบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธิสาร,บางละมุง,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 17283
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2004100361
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. โครงการ นางรองการเคหะ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นางรอง
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ นางรองการเคหะ
บ้านเก่า-แพงพวย,นางรอง,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 16717
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3104100981
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 23 ตร.ว. โครงการ ภู่มณีเฮ้าส์ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภู่มณีเฮ้าส์
บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 25657
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104181
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ประจวบศิริ,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 22582
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701102131
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. โครงการ สมบัติเทพ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางเขน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ สมบัติเทพ
รามอินทรา,บางเขน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 21529
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1005111221
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ รัชนีวิลล่า เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ รัชนีวิลล่า
นวลจันทร์,บางกะปิ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 19677
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1006109911
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 27 ตร.ว. โครงการ ปัญวไล ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ปัญวไล
เลียบคลอง7,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 17898
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306105291
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 17.4 ตร.ว. โครงการ ล้อมสุข ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 17.4 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ล้อมสุข
กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 11190
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402103701
Previous 1 … 32 33 34 Next