ขายทาวน์เฮ้าส์ ทั่วไทย

ขายทาวน์เฮ้าส์ ทั่วไทย ,ทาวน์เฮ้าส์ ทั่วไทย

ค้นหาพบ 999 รายการ
หน้า 2 จาก 34
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 219 ตร.ว. แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 4,432,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 219 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รามคำแหง,บางกะปิ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,432,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30735
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T07034
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ มิตรภาพโมเดิร์นโฮม ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 595,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ มิตรภาพโมเดิร์นโฮม
เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
595,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 53389
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T13007
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 121.5 ตร.ว. โครงการ ไรมอนด์พาร์ค ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1,027,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางพลี
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 121.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ไรมอนด์พาร์ค
เทพารักษ์,บางพลี,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,027,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31903
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T07005
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 42.7 ตร.ว. แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 1,340,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 42.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ประชาอุทิศ,ราษฎร์บูรณะ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,340,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31899
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T10014(1)
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 1,447,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ถนนประชาอุทิศ,ราษฎร์บูรณะ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,447,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31881
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T10014(2)
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 180 ตร.ว. แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2,748,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 180 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ลาดพร้าว,บางกะปิ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,748,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31845
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T06016(3)
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 31.5 ตร.ว. แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 3,849,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
ประเวศ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 31.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
พัฒนาการ 44,ประเวศ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,849,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31819
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T09002
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 180 ตร.ว. แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2,748,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 180 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ลาดพร้าว,บางกะปิ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,748,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31765
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T06016(1)
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 180 ตร.ว. แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2,748,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 180 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ลาดพร้าว,บางกะปิ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,748,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31729
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T06016(2)
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 957,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางพลี
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ถนนเทพารักษ์,บางพลี,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
957,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31676
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T09028(1)
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ กฤษณา ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
สามโคก
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ กฤษณา
ปทุมธานี-สามโคก (ทล.3111),สามโคก,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31645
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T08001
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
นาคนิวาส,ลาดพร้าว,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31642
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T09018
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 2-0-84 ไร่ ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 3,796,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
นครชัยศรี
นครปฐม
เนื้อที่ : 2-0-84 ไร่
ทาวน์เฮ้าส์
นครชัยศรี - วัดสามง่าม (ทล.3233),นครชัยศรี,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,796,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31630
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T10011
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ขนานทางรถไฟ,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31595
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T07020
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24.3 ตร.ว. ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 24.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านกล้วย - ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31586
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T12014
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 32 ตร.ว. แขวงออเงิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 934,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางเขน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สุขาภิบาล 5 (ออเงิน),บางเขน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
934,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31548
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T08018
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 2,916,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
นวลจันทร์,บึงกุ่ม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,916,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31539
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T10026
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 37.5 ตร.ว. โครงการ ภัทรารมย์ 3 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 631,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 37.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภัทรารมย์ 3
ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว,ลาดหลุมแก้ว,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
631,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31522
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T09019
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 105 ตร.ว. ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1,576,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 105 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านกล้วย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,576,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31487
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T09006
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 138 ตร.ว. แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 3,849,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 138 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รัชดาภิเษก,ห้วยขวาง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,849,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31461
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T07046
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 23 ตร.ว. โครงการ กฤษดานคร ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 747,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
นครชัยศรี
นครปฐม
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ กฤษดานคร
นครชัยศรี,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
747,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31418
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T061
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 96 ตร.ว. ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 860,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางพลี
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 96 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เทพารักษ์,บางพลี,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
860,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31365
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T075
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 2,159,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
นวลจันทร์,บึงกุ่ม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,159,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31321
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T05036
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ มิตรภาพโมเดิร์นโฮม ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 436,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ มิตรภาพโมเดิร์นโฮม
เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
436,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31299
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T10022
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18.8 ตร.ว. โครงการ นครทองบีช ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1,308,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 18.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ นครทองบีช
เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,308,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31289
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T13001
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 119.5 ตร.ว. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1,109,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางเขน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 119.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
คู้บอน,บางเขน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,109,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31143
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T08032
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 1,750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
คลองสามวา
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เลียบคลองสอง,คลองสามวา,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,750,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31138
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T09005
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 910,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
บางกรวย-ไทรน้อย (ทล.3215),บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
910,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31112
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T05041
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 2,916,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
นวมินทร์,บึงกุ่ม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,916,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31106
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T08028
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ ไรมอนด์พาร์ค ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 876,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
บางพลี
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ไรมอนด์พาร์ค
เทพารักษ์,บางพลี,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
876,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31102
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T06044
Previous 1 2 3 4 5 … 34 Next