ขายทาวน์เฮ้าส์ ใน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขายทาวน์เฮ้าส์ ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ,ทาวน์เฮ้าส์มือสอง ใน จ.พระนครศรีอยุธยา

ค้นหาพบ 30 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ นวลผ่อง ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ นวลผ่อง
เลียบคลองระพีพัฒน์,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 32424
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100431
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ เจษฎา 5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เจษฎา 5
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
480,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 30550
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102401
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 265,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
อุทัย-หนองแค,อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
265,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24359
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1414100161
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 36 ตร.ว. ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ-ท่าลาน,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
720,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24242
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100461
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 23.5 ตร.ว. โครงการ นวลผ่อง ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 387,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 23.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ นวลผ่อง
เลียบคลองระพีพัฒน์,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
387,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24239
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100451
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 34 ตร.ว. โครงการ เพชรทอง ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 395,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เพชรทอง
ท่าเรือ-นครหลวง,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
395,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24236
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100481
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 20.2 ตร.ว. โครงการ เทศบาลซ.17 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 135,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 20.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เทศบาลซ.17
ภาชี-หินกอง,ภาชี,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
135,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 14360
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1409100031
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 28.8 ตร.ว. โครงการ รีเจนโฮม ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 28.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ รีเจนโฮม
ท่าเรือ-ท่าลาน(ทล.30,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 14309
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100391
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 20.2 ตร.ว. โครงการ ธนากิจเจริญ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 20.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ธนากิจเจริญ
อุทัย-หนองแค(ทล.3043,ภาชี,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 13093
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1409100121
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 23.5 ตร.ว. โครงการ นวลผ่อง ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 23.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ นวลผ่อง
เลียบคลองระพีพัฒน์,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24237
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100421
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 23 ตร.ว. โครงการ นวลผ่อง ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ นวลผ่อง
เลียบคลองระพีพัฒน์,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : อยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 91732
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100561
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 22.5 ตร.ว. ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 22.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รพช.ร่งแค-คลองวัดพร้,พระนครศรีอยุธยา,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 91731
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1401100641
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 23 ตร.ว. โครงการ นวลผ่อง ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ นวลผ่อง
เลียบคลองชลประทาน(ภา,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 86796
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100521
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 36 ตร.ว. ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 86803
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102471
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 23.5 ตร.ว. ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 23.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 86797
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100531
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 23 ตร.ว. ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 86463
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100551
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ เก็จกัญญา ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 430,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เก็จกัญญา
นครหลวง-บางปะหัน329,นครหลวง,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
430,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 86425
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1403100281
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 23 ตร.ว. โครงการ นวลผ่อง ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ นวลผ่อง
เลียบคลองระพีพัฒน์,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 86161
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100501
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 23 ตร.ว. โครงการ นวลผ่อง ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ นวลผ่อง
เลียบคลองชลประทาน(ภา,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 86143
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100511
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 18.7 ตร.ว. ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 18.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 85938
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1414100221
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 85838
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1414100231
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 85823
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102511
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 32 ตร.ว. ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 570,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
570,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 85793
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102501
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 19 ตร.ว. โครงการ เสนาเมืองใหม่ ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เสนาเมืองใหม่
หมายเลข3111,เสนา,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 85784
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1412100341
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 22 ตร.ว. ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 85766
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1414100211
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ เจษฎา 5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เจษฎา 5
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 30534
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102381
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ เจษฎา 5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เจษฎา 5
วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 91739
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102571
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 91735
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102531
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 91736
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102541
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ ชัยวัฒน์แลนด์ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ชัยวัฒน์แลนด์
รพช.วังน้อยม.1-ม.3,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24332
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102301
Previous 1 2 Next