ขายทาวน์เฮ้าส์ ใน จ.ปทุมธานี

ขายทาวน์เฮ้าส์ ใน จ.ปทุมธานี ,ทาวน์เฮ้าส์มือสอง ใน จ.ปทุมธานี

ค้นหาพบ 212 รายการ
หน้า 1 จาก 8
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1,027,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รังสิต-ปทุมธานี (ทล.346),เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,027,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31786
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T09008(1)
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ กฤษณา ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
สามโคก
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ กฤษณา
ปทุมธานี-สามโคก (ทล.3111),สามโคก,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31645
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T08001
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 37.5 ตร.ว. โครงการ ภัทรารมย์ 3 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 631,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 37.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภัทรารมย์ 3
ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว,ลาดหลุมแก้ว,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
631,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31522
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T09019
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21.5 ตร.ว. ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 992,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 21.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เสมาฟ้าคราม,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
992,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31078
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T06035
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รังสิต-นครนายก,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
480,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 24069
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306106341
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ ศรีอรุณการ์เด้นวิลล์ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ศรีอรุณการ์เด้นวิลล์
เลียบคลองเจ็ด,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30125
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306106981
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 110 ตร.ว. ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1,363,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 110 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
วัดมะขาม,เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,363,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85379
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : T13009
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ นริศรา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ นริศรา
รังสิต-นครนายก(คลอง11),ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30612
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303109021
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 39.1 ตร.ว. โครงการ เฟื่องฟ้านคร ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 39.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เฟื่องฟ้านคร
ปทุมธานี-บางเลน,ลาดหลุมแก้ว,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25225
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1305101201
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ บัวแก้ว ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
สามโคก
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บัวแก้ว
ปทุม-พหลโยธิน,สามโคก,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 10490
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1307100321
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ ฟินิกซ์ปาร์ค ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ฟินิกซ์ปาร์ค
เทพกุญชร2,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30511
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1302104571
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 38.1 ตร.ว. โครงการ อุบลชาติกรีนวิลล์ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 38.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ อุบลชาติกรีนวิลล์
ปทุมธานี-บางเลน,ลาดหลุมแก้ว,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30467
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1305101441
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 28435
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303109061
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 16.8 ตร.ว. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 360,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 16.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
360,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 13553
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303108531
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16.9 ตร.ว. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 16.9 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30838
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303109201
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18.8 ตร.ว. ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 575,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว,ลาดหลุมแก้ว,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
575,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 27917
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1305101361
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
หทัยราษฎร์,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84860
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306107631
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว,ลาดหลุมแก้ว,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84731
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1305101571
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ พรธิสาร 5 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พรธิสาร 5
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84625
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303110331
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ พฤกษา1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พฤกษา1
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84619
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303110341
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ ศรีอรุณการ์เด้นวิลล์ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ศรีอรุณการ์เด้นวิลล์
ลำลูกกา,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84607
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306107521
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16.7 ตร.ว. โครงการ แก้วขวัญ 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 16.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ แก้วขวัญ 2
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84540
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303110321
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ แสงตะวัน ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ แสงตะวัน
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84461
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303110001
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84158
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303110361
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. โครงการ กรีนการ์เด้นท์โฮม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ กรีนการ์เด้นท์โฮม
เลียบคลองรังสิต,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 83751
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303110401
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ไสวประชาราษฏร์,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 83747
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306107331
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 83575
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303110191
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
รังสิต-องครักษ์,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 83546
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303110371
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ เปรมปรีดิ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เปรมปรีดิ์
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 83399
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303110241
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ แสงตะวัน ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ แสงตะวัน
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 33926
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303109391
Previous 1 2 3 4 5 … 8 Next