ขายทาวน์เฮ้าส์ ทั่วไทย

ขายทาวน์เฮ้าส์มือสอง

ค้นหาพบ 985 รายการ
หน้า 1 จาก 33
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 56 ตร.ว. ต.คำตากล้า จ.สกลนคร 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์

สกลนคร
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
พังโคน-คำตากล้า,สกลนคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 00001
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4709100111
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 32 ตร.ว. โครงการ เพชรโพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธิ์ทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เพชรโพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง-แสวงหา,โพธิ์ทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 28181
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1504100321
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ โชคชัย3 ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 510,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ โชคชัย3
วิเศษชัยชาญ,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
510,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 28169
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1506100251
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 14 ตร.ว. ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 670,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองอ่างทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 14 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองอ่างทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
670,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 28163
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1501100381
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20.9 ตร.ว. ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 510,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองอ่างทอง
อ่างทอง
เนื้อที่ : 20.9 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
อ่างทอง-ป่าโมก,เมืองอ่างทอง,อ่างทอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
510,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 28142
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1501100361
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. โครงการ ศรีเสถียร ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
สามพราน
นครปฐม
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ศรีเสถียร
เพชรเกษม,สามพราน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
720,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25326
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7306105551
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ พูลผลการเคหะ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 430,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
แกลง
ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พูลผลการเคหะ
ทล.344,แกลง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
430,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24774
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103101891
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. โครงการ อิ่มอัมพร 8 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
แกลง
ระยอง
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ อิ่มอัมพร 8
นิพันธ์ธรรมศาสน์,แกลง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24754
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103101791
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 22.6 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 195,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
เนื้อที่ : 22.6 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บ้านสวนท่าแฉลบ
ท่าแฉลบ,เมืองจันทบุรี,จันทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
195,000 บาท
ติดต่อ : สาขาจันทบุรี
โทร : (039) 351-272-8: 351-210-1
รหัสทรัพย์ : 24682
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2201103511
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 231,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
มะขาม
จันทบุรี
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
มะขาม,จันทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
231,000 บาท
ติดต่อ : สาขาจันทบุรี
โทร : (039) 351-272-8: 351-210-1
รหัสทรัพย์ : 24515
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2205100601
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 40.7 ตร.ว. โครงการ พูลผลการเคหะ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
แกลง
ระยอง
เนื้อที่ : 40.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พูลผลการเคหะ
ทล.344,แกลง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
500,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24476
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103101841
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ พูลผลการเคหะ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 430,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
แกลง
ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ พูลผลการเคหะ
ทล.344(แกลง-บ้านบึง),แกลง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
430,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24422
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103101921
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ ปาริชาติแลนด์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ปาริชาติแลนด์
ถนนเจ้าเงาะ,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 23849
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007101051
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 19 ตร.ว. ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 190,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
นครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์,ร่อนพิบูลย์,นครศรีธรรมราช
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
190,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครศรีธรรมราช
โทร : (075) 342-214: 346-950-1: 356-528
รหัสทรัพย์ : 23506
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8013100301
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 18.3 ตร.ว. ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 18.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สุขอนันต์,ปากพนัง,นครศรีธรรมราช
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครศรีธรรมราช
โทร : (075) 342-214: 346-950-1: 356-528
รหัสทรัพย์ : 23495
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8012100131
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 22.1 ตร.ว. โครงการ การเคหะแห่งชาติ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 342,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองลำปาง
ลำปาง
เนื้อที่ : 22.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ การเคหะแห่งชาติ
ลำปาง-แม่ทะ,เมืองลำปาง,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
342,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 23149
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5201107351
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ กาญจนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 190,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ กาญจนา
เจ้าเงาะ,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
190,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 19996
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100261
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 29 ตร.ว. ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นางรอง
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 29 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านเก่า-หนองเสม็ด,นางรอง,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 18683
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3104100651
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ กาญจนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ กาญจนา
เจ้าเงาะ,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
120,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 17042
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100701
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 42 ตร.ว. โครงการ การเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1,540,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 42 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ การเคหะร่มเกล้า
เคหะร่มเกล้า,ลาดกระบัง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,540,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 16052
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1011101661
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 26.7 ตร.ว. โครงการ ศรีสวัสดิ์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางกรวย
นนทบุรี
เนื้อที่ : 26.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ศรีสวัสดิ์
กรุงนนท์-จงถนอม,บางกรวย,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 14344
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1202100381
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 15.6 ตร.ว. โครงการ บุญมณี ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 15.6 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บุญมณี
สุขุมวิท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
150,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 14189
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101106961
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ กาญจนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ กาญจนา
เจ้าเงาะ,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 14056
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100401
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 30 ตร.ว. โครงการ ต้นมื่น ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 190,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองลำปาง
ลำปาง
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ต้นมื่น
พหลโยธิน,เมืองลำปาง,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
190,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 13434
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5201103301
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 19 ตร.ว. ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นางรอง
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
นางรอง,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 12594
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3104100741
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18.5 ตร.ว. ต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ 580,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์

สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 18.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ประชาอุทิศ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
580,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 28575
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1105102291
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 22.3 ตร.ว. ต.ท่าบุญมี จ.ชลบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์

ชลบุรี
เนื้อที่ : 22.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
(ทล.331),ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชลบุรี
โทร : (038) 765-779-86: 765-775
รหัสทรัพย์ : 24636
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2011100071
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 22.2 ตร.ว. ต.ท่าบุญมี จ.ชลบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์

ชลบุรี
เนื้อที่ : 22.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
(ทล.331),ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชลบุรี
โทร : (038) 765-779-86: 765-775
รหัสทรัพย์ : 24631
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2011100061
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ ศรีอรุณ(อรณิชาศิริ) ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 540,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ศรีอรุณ(อรณิชาศิริ)
เลียบคลองเจ็ด,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
540,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30125
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306106981
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 16.5 ตร.ว. โครงการ รินทร์ทอง ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 570,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 16.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ รินทร์ทอง
ลำลูกกา,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
570,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22354
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306106281
Previous 1 2 3 4 5 … 33 Next