ขายบ้านเดี่ยว ทั่วไทย

ขายบ้านเดี่ยว ทั่วไทย ,บ้านเดี่ยว ทั่วไทย

ค้นหาพบ 1,773 รายการ
หน้า 5 จาก 60
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 58 ตร.ว. โครงการ แม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์
พหลโยธิน,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 23666
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100981
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 397 ตร.ว. ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 397 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ตาคลี-ช่องแค,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
550,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 23665
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100821
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 109 ตร.ว. โครงการ แม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 718,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 109 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์
พหลโยธิน,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
718,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 23662
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100561
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 68 ตร.ว. โครงการ ปงใต้ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 178,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ห้างฉัตร
ลำปาง
เนื้อที่ : 68 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปงใต้
เกาะคา-ห้างฉัตร,ห้างฉัตร,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
178,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 23179
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5212102361
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนชมดอย ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แม่ทะ
ลำปาง
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนชมดอย
พหลโยธิน -ตาก,แม่ทะ,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 22814
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5210101671
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 110 ตร.ว. โครงการ รังสิตสปอร์ตแลนด์ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 110 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ รังสิตสปอร์ตแลนด์
เลียบคลองสิบสาม,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22347
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304100781
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 103 ตร.ว. โครงการ แม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 820,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 103 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แม่ศรีเมืองทองตาคลีแลนด์
พหลโยธิน,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
820,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 21240
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100911
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 79 ตร.ว. โครงการ บ้านสามัคคี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 79 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสามัคคี
ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 20132
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100421
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 250 ตร.ว. ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 66,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บาเจาะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 250 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายนราธิวาส-บ้านทอน,บาเจาะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
66,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 20052
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9603100151
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 49.8 ตร.ว. โครงการ สุกิจแลนด์ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โกรกพระ
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 49.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สุกิจแลนด์
บ้านท่าทอง-ท่าชุด,โกรกพระ,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
140,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 18291
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6002100041
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 328 ตร.ว. ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 206,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ยะรัง
ปัตตานี
เนื้อที่ : 328 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ยะลา-ปัตตานี,ยะรัง,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
206,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 17235
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9410100021
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 74 ตร.ว. โครงการ แม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 115,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แม่ทะ
ลำปาง
เนื้อที่ : 74 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แม่ทะ
บ้านฟ่อน,แม่ทะ,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
115,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 15690
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5210101281
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 175.2 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 175.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 11449
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604108381
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-0-93 ไร่ แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 19,460,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 1-0-93 ไร่
บ้านเดี่ยว
นวมินทร์,บางกะปิ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
19,460,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85566
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H13015
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 247.5 ตร.ว. ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 7,085,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางพลี
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 247.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีนครินทร์ (ทล.3344),บางพลี,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
7,085,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85530
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H10023
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-0-80 ไร่ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 22,540,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 1-0-80 ไร่
บ้านเดี่ยว
พหลโยธิน,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
22,540,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85526
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H13011
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 49 ตร.ว. ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1,860,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 49 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านวังสิงห์คำ,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,860,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85524
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09030(9)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 48.5 ตร.ว. ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1,850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 48.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านวังสิงห์คำ,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,850,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85473
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09030(11)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 64 ตร.ว. แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 4,883,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ธนบุรี,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,883,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85423
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H13007
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 6-0-82 ไร่ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 152,900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 6-0-82 ไร่
บ้านเดี่ยว
เจริญเมือง,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
152,900,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85386
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H14001
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 73.7 ตร.ว. ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 920,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 73.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านวังสิงห์คำ,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
920,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85305
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09030(16)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 73.9 ตร.ว. ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 920,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 73.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านวังสิงห์คำ,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
920,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85285
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09030(12)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 73.9 ตร.ว. ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 920,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 73.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านวังสิงห์คำ,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
920,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85258
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09030(13)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 73.8 ตร.ว. โครงการ มลฑลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ** ทรัพย์ชิ้นนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติขาย ** ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 920,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 73.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ มลฑลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ** ทรัพย์ชิ้นนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติขาย **
บ้านวังสิงห์คำ,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
920,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85222
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09030(14)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 47.7 ตร.ว. ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1,850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 47.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านวังสิงห์คำ,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,850,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85198
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09030(10)
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 43.3 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 43.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 83634
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105161
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 84 ตร.ว. ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 710,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จัตุรัส
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
จัตุรัส,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
710,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 83416
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3606100401
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 130 ตร.ว. ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 1,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าวังผา
น่าน
เนื้อที่ : 130 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ท่าวังผา-ศิลาเพชร,ท่าวังผา,น่าน
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 24872
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5506100391
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 183 ตร.ว. ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองพะเยา
พะเยา
เนื้อที่ : 183 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แม่ต๋ำ-แม่นาเรือ-แม่ใจ,เมืองพะเยา,พะเยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพะเยา
โทร : (054) 410-261-9
รหัสทรัพย์ : 85148
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5601101011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 87 ตร.ว. โครงการ การ์เด้น ลีฟวิ่ง ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 3,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 87 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ การ์เด้น ลีฟวิ่ง
พระราม 2,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 16589
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401104651
Previous 1 2 3 4 5 … 60 Next