ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ทุกโครงการ
เกศเกล้า 1
เชียงพิณ
เปรมฤดี
โชคชัย 1
โชคทวีคูณ
ชัยพรเลควิลล์
ชุมชนหนองนาเกลือ
ตชด.
ธนผลแลนด์
นาข่า
บ้านนาข่า
พี.พี.การ์เด้นโฮมส์
สมบูรณ์แลนด์
สวัสดิการทหาร
หนองตูม
หนองหานศรีสวัสดิ์
หมูทองธานี
หมู่บ้าน ตชด.
แสงสุวรรณการ์เด้นท์วิลล์
เลี่ยมพิลึก
ธนารมย์วิลล์
พี.เค.3
แวร์ซายล์
ดงยวด
บัวเหลี่ยมเพชร
บ้านเลื่อม
ธาดากุล
เปรมฤดีแลนด์
พรสวรรค์
ดงหนองโพธิ์
กฤษณา
วังปลาเปา
สวรรยาแลนด์
เครือหวายดิน
ดงวัด
โนนภูทอง
บ้านค่ายเสนีย์ฯ
มโนรมย์เพรส
จามจุรี
แวง
นิคม 1
บ้านหนองขาม
นาคำหลวง
บ.หนองแวง
มาลีแลนด์
บ้านกฤษณาการเคหะ
นัฐการ
คึกคัก
ผู้พิพากษา
นาหวาน
พุทธรักษ์
บ้านเซ

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ค้นหาพบ 32 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 3-1-27 ไร่ โครงการ เครือหวายดิน ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 1,050,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 3-1-27 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ เครือหวายดิน
บ้านตาด-หนองประเสริฐ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,050,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83553
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112471
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 666,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลี่ยงเมือง-หนองใส,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
666,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83361
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112001
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ เครือหวายดิน ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เครือหวายดิน
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26197
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101111711
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 117 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 117 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
เลี่ยงเมือง,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 85082
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112321
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มิตรภาพ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 85068
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112461
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 87 ตร.ว. ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 819,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 87 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มิตรภาพ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
819,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84983
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112581
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 99 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 99 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
สายเลี่ยงเมืองอุดรธานี,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83904
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112441
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 87 ตร.ว. ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 869,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 87 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อุดรธานี-หนองคาย,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
869,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83458
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112501
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 157 ตร.ว. ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 1,960,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 157 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มิตรภาพ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,960,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83370
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101111311
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 82 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 580,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 82 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
เลี่ยงเมื่อง-หนองใส,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
580,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83336
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112341
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 265 ตร.ว. โครงการ นิคม 1 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 1,396,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 265 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นิคม 1
อุดรธานี-วังสะพุง,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,396,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26832
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112261
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 59.6 ตร.ว. โครงการ นาหวาน ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 473,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 59.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาหวาน
เลี่ยงเมือง,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
473,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 30403
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101110851
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
ทางหลวงหมายเลข 2,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 30348
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101110261
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 118.9 ตร.ว. ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 579,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 118.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อุดรธานี-กุดจับ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
579,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86443
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112771
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ พิศวรรณวารี ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พิศวรรณวารี
บ้านเลื่อม-เชียงยืน,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86338
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112801
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 154 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 669,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 154 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
เลี่ยงเมือง,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
669,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86329
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112871
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 27.7 ตร.ว. ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 27.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นิตโย,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86184
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112861
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 77 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านหนองแวง ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 606,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 77 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมู่บ้านหนองแวง
มิตรภาพ 2,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
606,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83958
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112691
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
เลี่ยงเมือง,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26208
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101110811
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อุดร-กุดจับ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86819
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112991
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 48 ตร.ว. ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายอุดรธานี-วังสะพุง,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86820
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101113001
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 48 ตร.ว. ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86821
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101113011
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 141 ตร.ว. ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 141 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง-อุดรธานี,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86813
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112911
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 61.4 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 61.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86814
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112921
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86816
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112961
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 118.9 ตร.ว. ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 118.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อุดรธานี-กุดจับ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86130
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112772
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 82 ตร.ว. ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 666,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 82 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อุดรธานี-ขอนแก่น,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
666,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 85892
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112641
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 610,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
เลี่ยงเมือง-หนองใส,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
610,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 23339
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101111691
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 64 ตร.ว. ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 722,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อุดรธานี-หนองคาย,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
722,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26829
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112211
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ โนนภูทอง ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โนนภูทอง
อุดร-ขอนแก่น,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 18185
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101111321
Previous 1 2 Next