ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.ราชบุรี

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.ราชบุรี ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จ.ราชบุรี

ค้นหาพบ 43 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 5 ตร.ว. ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 2,316,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านใหม่ดอนกระชาย,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,316,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31031
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H06062
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 72.4 ตร.ว. โครงการ โรสการ์เด้นท์ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 72.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โรสการ์เด้นท์
ดอนแจง-ท่าช้าง,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84972
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101931
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 66.2 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 66.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษม,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84814
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103001
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 197 ตร.ว. ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 780,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สวนผึ้ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 197 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชัฎป่าหวาย-ช่องราบ,สวนผึ้ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
780,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83725
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7003100401
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 37.5 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 37.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83442
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103111
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 49.3 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 880,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 49.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
880,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83401
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103081
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 960,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
960,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83357
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103091
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-2-45 ไร่ ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 860,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางแพ
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-2-45 ไร่
บ้านเดี่ยว
บางแพ-ดอนใหญ่,บางแพ,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
860,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30493
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7006100161
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56 ตร.ว. โครงการ โรสการ์เดนท์ซิตี้ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โรสการ์เดนท์ซิตี้
ราชบุรี-ดอนแจง-คูบัว,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30446
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101841
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ บ้านสวยหินกอง ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวยหินกอง
หัวโค้ง-ห้วยปลาดุก,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30436
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101821
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 59 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษมสายเก่า,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30434
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102871
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 95 ตร.ว. ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 95 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โคกสูง - หนองเป็ด,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30433
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102911
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปากท่อ
ราชบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทุ่งหลวง - หินสี,ปากท่อ,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30431
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7008100291
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 760,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษมสายเก่า,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
760,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 25407
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102781
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 760,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษมสายเก่า,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
760,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84154
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102881
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 101.5 ตร.ว. ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 565,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 101.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษมสายเก่า(ทล.4),โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
565,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 91932
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100831
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ ฆ้องทองวิลเลจ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฆ้องทองวิลเลจ
ฆ้องน้อย-อ้ออีเขียว,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 86477
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103191
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 36 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 86460
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103151
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 128 ตร.ว. โครงการ พรชัย เฟส4 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 1,885,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 128 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พรชัย เฟส4
ราชบุรี-จอมบึง,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,885,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 86239
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002101631
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 54 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 54 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษม(4),บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 86187
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103201
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษม,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30500
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102931
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 329 ตร.ว. ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 329 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษม,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30423
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100701
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 4-0-97 ไร่ โครงการ สวนไม้ผลหนองนกกระเรียน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 1,075,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 4-0-97 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ สวนไม้ผลหนองนกกระเรียน
น้ำพุ-ชัฎป่าหวาย,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,075,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 91933
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002100351
บ้านเดี่ยว จาก 15 ชั้น เนื้อที่ 46 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 46 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 89174
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103411
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 37.5 ตร.ว. ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 37.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 89168
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103351
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 65 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 65 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 89166
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103331
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 46 ตร.ว. ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 46 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 89163
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103301
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 37.5 ตร.ว. ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 37.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 89160
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103261
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 274 ตร.ว. ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 274 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 89180
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100891
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-0-24 ไร่ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 395,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-0-24 ไร่
บ้านเดี่ยว
เบิกไพร-วัดหนองศาลเจ้า,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
395,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 89159
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002101661
Previous 1 2 Next