ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จ.พระนครศรีอยุธยา

ค้นหาพบ 18 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 82.5 ตร.ว. ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 3,733,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 82.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายเอเชีย (ทล.32),พระนครศรีอยุธยา,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,733,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31090
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H13001
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-1-0 ไร่ ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1-1-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
สายอเซีย-ป่าโมก,บางปะหัน,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24346
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1407100151
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-1-32 ไร่ ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1-1-32 ไร่
บ้านเดี่ยว
กรุงเทพฯ-นครสวรรค์,มหาราช,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24312
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1477100011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 47 ตร.ว. โครงการ เศรษฐพงศ์ ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 670,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 47 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เศรษฐพงศ์
ท่าเรือ-ท่าลาน(ทล.30,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
670,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24251
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100491
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 300 ตร.ว. ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 300 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รพช.ท่ากลาง-บ้านคล้อ,มหาราช,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 15432
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1407100131
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 274 ตร.ว. โครงการ บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 1,060,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 274 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านใหญ่
เสนา-ผักไห่,ผักไห่,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,060,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 14024
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1408100021
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 252 ตร.ว. ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 1,265,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 252 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เสนา-สามโคก,บางไทร,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,265,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 12550
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1404100171
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 78 ตร.ว. โครงการ วังน้อยคิงส์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 78 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ วังน้อยคิงส์
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 30548
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102371
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 995,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครหลวง-ท่าเรือ,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
995,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24235
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100361
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 75 ตร.ว. โครงการ จันทรเลค ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 1,350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 75 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ จันทรเลค
เสนา-สามโคก,บางไทร,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 86798
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1404100241
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50.1 ตร.ว. ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 50.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พหลโยธิน (ทล.1),วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 86801
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102451
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 139 ตร.ว. ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 139 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพธิ์เอน-บ.สามไถ(อย2,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 86303
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1402100541
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 123 ตร.ว. ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 123 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 86299
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102521
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 59 ตร.ว. โครงการ ภาชีเสรีซิตี้โฮม ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ภาชีเสรีซิตี้โฮม
ภาชี-ท่าเรือ,ภาชี,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 86261
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1409100171
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 58.3 ตร.ว. ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 58.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
850,000 บาท
ติดต่อ : อยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 91734
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102481
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 51 ตร.ว. ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองเปรมประชา,บางปะอิน,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 91733
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1406101051
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 64 ตร.ว. ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 91738
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102561
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 2-0-88 ไร่ โครงการ แดนสยาม ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 2-0-88 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ แดนสยาม
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 10626
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102231
Previous 1 Next