ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.ปทุมธานี

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.ปทุมธานี ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จ.ปทุมธานี

ค้นหาพบ 40 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1,226,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,226,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31076
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(3)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 167 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1,933,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 167 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,933,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31793
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(23)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 67.5 ตร.ว. ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 3,499,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 67.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,499,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31847
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H10043
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 137.75 ตร.ว. โครงการ เมืองประชา ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1,517,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 137.75 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เมืองประชา
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี (ทล.307),เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,517,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31805
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H06087
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 137.25 ตร.ว. ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 1,581,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 137.25 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,581,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31516
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H08055
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 159.25 ตร.ว. โครงการ สินธร ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 3,150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 159.25 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สินธร
รังสิต-ปทุมธานี,เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,150,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31415
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H05072
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 5 ตร.ว. ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 5,599,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ถนนรังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,599,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31387
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09019
บ้านเดี่ยว จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 3,792,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ลำลูกกา
ปทุมธานี
บ้านเดี่ยว
เสมาฟ้าคราม,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,792,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31322
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H05058
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 0.1 ตร.ว. โครงการ เคียงคลอง 1 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 802,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 0.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เคียงคลอง 1
รังสิต-นครนายก (ทล.305),ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
802,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31319
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H08001
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 41.8 ตร.ว. ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 7,897,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 41.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
7,897,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31029
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H11015
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 135 ตร.ว. ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2,333,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 135 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,333,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30961
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H097(2)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 163 ตร.ว. ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2,275,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 163 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,275,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30916
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H097(1)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 252 ตร.ว. ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 7,085,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 252 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
7,085,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 53532
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H13005
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 55.3 ตร.ว. โครงการ ฟ้าทอฝัน ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1,085,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 55.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟ้าทอฝัน
เลียบคลอง7,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,085,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 11238
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306201071
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 110 ตร.ว. โครงการ รังสิตสปอร์ตแลนด์ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 110 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ รังสิตสปอร์ตแลนด์
เลียบคลองสิบสาม,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22347
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304100781
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-0-80 ไร่ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 22,540,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 1-0-80 ไร่
บ้านเดี่ยว
พหลโยธิน,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
22,540,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85526
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H13011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 2-2-0 ไร่ โครงการ กฤษกมลเพลส ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 2-2-0 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ กฤษกมลเพลส
เลียบคลองที่ห้า,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23961
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1302200111
บ้านเดี่ยว จาก 1306106461 ชั้น เนื้อที่ 34 ตร.ว. โครงการ ฟ้าครามนคร ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟ้าครามนคร
เสมา-ฟ้าคราม,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 29831
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306106461
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 68.9 ตร.ว. ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 68.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กรุงเทพ-ปทุมธานี,เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 83521
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1301104861
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 67 ตร.ว. ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 67 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง-บางคูวัด,เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 83500
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1301104101
บ้านเดี่ยว จาก 1304100871 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ ไดมอนด์วิลล์ รังสิตคลอง 7 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ไดมอนด์วิลล์ รังสิตคลอง 7
เลียบคลองเจ็ดฝั่งตะวันออก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 33978
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304100871
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 77 ตร.ว. โครงการ ริมบึงพาร์ค ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 77 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ริมบึงพาร์ค
เลียบคลองห้า,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 11003
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1302103721
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 48 ตร.ว. ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง-บางคูวัด,เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25795
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1301104141
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 63 ตร.ว. โครงการ สวนศรีปทุม ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 63 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สวนศรีปทุม
เลียบคลอง11ฝั่งตะวันตก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 12469
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304100571
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 51.7 ตร.ว. โครงการ อริสรา 3 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 51.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ อริสรา 3
กาญจนาภิเษก,ลาดหลุมแก้ว,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 32299
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1305101001
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100.1 ตร.ว. โครงการ เคียงคลอง 1 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 100.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เคียงคลอง 1
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 86470
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303110281
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 72 ตร.ว. โครงการ ชุมชนเทศสัมพันธ์การเคหะ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ชุมชนเทศสัมพันธ์การเคหะ
ปทุมธานีสายใน,เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 86383
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1301102471
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 70.1 ตร.ว. โครงการ เอ.ซี.เฮ้าส์ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 70.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เอ.ซี.เฮ้าส์ 3
ไสวประชาราษฎร์,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 86069
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306108031
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 25 ตร.ว. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 815,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รังสิต-องครักษ์,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
815,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 86031
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303110711
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 160 ตร.ว. โครงการ ธัญธานี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 6,480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 160 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ธัญธานี
ลำลูกกา,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6,480,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 85903
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306107551
Previous 1 2 Next