ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ค้นหาพบ 3 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว  จาก  เนื้อที่ 313 ตร.ว.  ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 5,286,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
เนื้อที่ : 313 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางกรวย-ไทรน้อย,เมืองนนทบุรี,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,286,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31443
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H06060
บ้านเดี่ยว  จาก  เนื้อที่ 120 ตร.ว.  ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 3,966,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รัตนาธิเบศร์ - ตลาดท่าอิฐ,เมืองนนทบุรี,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,966,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31838
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H06096
บ้านเดี่ยว  จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว.  ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ท่าอิฐ,เมืองนนทบุรี,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 02-202-1582-3:02-202-1016
รหัสทรัพย์ : 92329
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1201103871
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านเดี่ยว อำเภออื่นๆ ใน จ.นนทบุรี