ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.ชัยนาท

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.ชัยนาท ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จ.ชัยนาท

ค้นหาพบ 8 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 79 ตร.ว. ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 225,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
เนื้อที่ : 79 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองชัยนาท,ชัยนาท
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
225,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 23843
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1801100301
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-2-70 ไร่ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1,570,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สรรคบุรี
ชัยนาท
เนื้อที่ : 1-2-70 ไร่
บ้านเดี่ยว
สรรคบุรี,ชัยนาท
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,570,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 19588
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1805100071
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 39 ตร.ว. ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 210,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สรรพยา
ชัยนาท
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สรรพยา,ชัยนาท
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
210,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 17388
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1804100051
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองมะโมง
ชัยนาท
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
บ้านสะพานหิน-บ้านหนอ,หนองมะโมง,ชัยนาท
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85716
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1807100011
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 203.2 ตร.ว. ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 945,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วัดสิงห์
ชัยนาท
เนื้อที่ : 203.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วัดสิงห์,ชัยนาท
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
945,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85712
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1803100131
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 189 ตร.ว. อ.หันคา จ.ชัยนาท ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หันคา
ชัยนาท
เนื้อที่ : 189 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
หันคา-เนินขาม,หันคา,ชัยนาท
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85691
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1806100241
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สรรพยา
ชัยนาท
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงหมายเลข 32,สรรพยา,ชัยนาท
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 91553
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1804100041
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 127 ตร.ว. ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วัดสิงห์
ชัยนาท
เนื้อที่ : 127 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วัดสิงห์-ดอนตาล,วัดสิงห์,ชัยนาท
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85723
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1803100111
Previous 1 Next