ขายบ้านเดี่ยว ใน เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ขายบ้านเดี่ยว ใน เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ค้นหาพบ 3 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 87.8 ตร.ว. แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 87.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม,บึงกุ่ม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31161
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09033
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 108 ตร.ว. โครงการ เฟอร์เฟคเพลส เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 5,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เฟอร์เฟคเพลส
รามคำแหง,บึงกุ่ม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5,200,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22242
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1027102271
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 58 ตร.ว. โครงการ ศรีนครพัฒนา 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ศรีนครพัฒนา 1
นวมินทร์,บึงกุ่ม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 92629
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H14002
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านเดี่ยวทุกแขวง ในบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร