ขายห้องแถว ใน จ.เชียงราย

ขายห้องแถว ใน จ.เชียงราย ,ห้องแถวมือสอง ใน จ.เชียงราย

ค้นหาพบ 1 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
โครงการ  จาก  เนื้อที่ 55-0-60 ไร่  ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 75,770,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เชียงแสน
เชียงราย
เนื้อที่ : 55-0-60 ไร่
โครงการ
เชียงแสน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
75,770,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31270
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P10002
Previous 1 Next