ขายบ้านมือสอง ถนน จ.ระยอง

ค้นหาพบ 41 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 3-0-0 ไร่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 28,609,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 3-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบหาด,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
28,609,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31735
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10191(4)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-20 ไร่ ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 3,127,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 1-0-20 ไร่
ที่ดินเปล่า
50 ปีรวมใจแยกจากทางหลวง 3139(กม.ที่ 10),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,127,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31695
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L206
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 5-0-97 ไร่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 13,155,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 5-0-97 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบทะเลและถนนหาดทรายทอง (ถนนทับพญา),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
13,155,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31356
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L236
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
840,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31882
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(9)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 68 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 952,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 68 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
952,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31660
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(13)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 62.4 ตร.ว. ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 5,114,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 62.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,114,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31643
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10067
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,459,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,459,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31601
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(11)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 876,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
876,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31528
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(10)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 13-0-58 ไร่ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 19,093,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 13-0-58 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายตะพง-หาดแม่รำพึง,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
19,093,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31452
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L055
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 92 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,074,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,074,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31108
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(14)
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 77.1 ตร.ว. ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 77.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงระยอง 3139,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24760
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101108651
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 139.2 ตร.ว. ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 695,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 139.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
695,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 12032
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101108991
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 18.2 ตร.ว. โครงการ ภูแสงตะวัน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 440,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 18.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภูแสงตะวัน
ทล.3139,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
440,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 84442
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101111011
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
มาบยา,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 83469
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110911
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 820,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ระยอง-บ้านแลง,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
820,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 29798
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110431
บ้านเดี่ยว จาก 2101110691 ชั้น เนื้อที่ 57 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านบ้านฉัน ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 57 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมู่บ้านบ้านฉัน
สุขุมวิท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 84010
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110691
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 59 ตร.ว. ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,080,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มาบยา,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,080,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 83484
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110711
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 58.2 ตร.ว. ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 810,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 58.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านแลง-เขาพระบาท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
810,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 29795
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110271
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 865,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ยธ.บ้านแลง-เขาพระบาท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
865,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 29785
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110541
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 34.2 ตร.ว. โครงการ ภูแสงตะวัน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 985,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 34.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ภูแสงตะวัน
ระยอง-บ้านแลง,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
985,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 29783
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110311
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 86 ตร.ว. โครงการ สุรัสวดี ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 585,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 86 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สุรัสวดี
บ้านแลง-เขาพระบาท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
585,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 29765
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110441
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 136.7 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านเจนจิรา 1 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 136.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมู่บ้านเจนจิรา 1
บ้านแลง-เขาพระบาท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 29762
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110451
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 55 ตร.ว. ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 55 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ยธ.บ้านแลง-เขาพระบาท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 29753
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110411
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 13 ตร.ว. โครงการ ภูแสงตะวัน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 13 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภูแสงตะวัน
ทล.3139,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 29731
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110401
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 122.8 ตร.ว. โครงการ ระยองคลาสสิคโฮม ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 3,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 122.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ระยองคลาสสิคโฮม
สุขุมวิท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 29700
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110421
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 42.1 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านเจนจิรา 2 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 42.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมู่บ้านเจนจิรา 2
ยธ.บ้านแลง-เขาพระบาท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 29698
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110361
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 13 ตร.ว. โครงการ ภูแสงตะวัน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 13 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภูแสงตะวัน
ทล.3139,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24762
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110191
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 30 ตร.ว. โครงการ อารยา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ อารยา
เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 89292
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101111071
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 77.7 ตร.ว. โครงการ พาชื่น ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 77.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พาชื่น
เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,660,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 86076
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101110701
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 580,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เนินพยอม,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
580,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 86062
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101111051
Previous 1 2 Next