คอนโดมิเนียม
พื้นที่ใช้สอย ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ราคาขาย 1,492,000 บาท
PHOTO GALLERY

รายละเอียด รหัส : 31865
รหัสอ้างอิงธนาคาร : C10013(33)
คอนโดมิเนียม ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ราคาขาย 1,492,000 บาท
ประเภทบ้าน คอนโดมิเนียม
รายละเอียด ห้องชุดพักอาศัยเลขที่ 26/218 ตั้งอยู่ภายในอาคารชุด ซี.เอ็น.พี. คอนโดมิเนียม ชั้น 16 เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 80.00 ตารางเมตร
ชั้นที่
จำนวนชั้นทั้งหมด 0 ชั้น
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
หมู่บ้าน/โครงการ :
บ้านเลขที่ : 26/218
ถนน : แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด
ซอย :
ตำบล/แขวง : บางตลาด
อำเภอ/เขต : ปากเกร็ด
จังหวัด : นนทบุรี
หมายเหตุจากธนาคาร :
* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคา และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามสภาพ ผู้สนใจซื้อจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและทรัพย์สินก่อนการตัดสินใจ
ติดต่อสอบถามได้ที่
ธนาคารเกียรตินาคิน