ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ 96 ตร.ว. ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ราคาขาย 559,440 บาท
PHOTO GALLERY

รายละเอียด รหัส : 31269
รหัสอ้างอิงธนาคาร : L10187
ที่ดินเปล่า ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ราคาขาย 559,440 บาท
ประเภทบ้าน ที่ดินเปล่า
รายละเอียด รูปแปลงรูปหลายเหลี่ยม ทิศตะวันออกติดซอยโครงการโฮม แอนด์ ฮิลล์ สภาพที่ดินมีลักษณะเป็นเนินเขาสลับกับที่ราบ
ชั้นที่
จำนวนชั้นทั้งหมด 0 ชั้น
เนื้อที่ : 96 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย :
หมู่บ้าน/โครงการ :
บ้านเลขที่ : - หมู่ 7
ถนน : สายบ้านซับพริก - บ้านซับบอน
ซอย :
ตำบล/แขวง : มิตรภาพ
อำเภอ/เขต : มวกเหล็ก
จังหวัด : สระบุรี
หมายเหตุจากธนาคาร :
* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคา และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามสภาพ ผู้สนใจซื้อจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและทรัพย์สินก่อนการตัดสินใจ
ติดต่อสอบถามได้ที่
ธนาคารเกียรตินาคิน