ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ 25 ไร่ 0 งาน 1 ตร.ว. ลานทอง ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย 15,746,000 บาท
PHOTO GALLERY

รายละเอียด รหัส : 31176
รหัสอ้างอิงธนาคาร : L07219(2)
ที่ดินเปล่า ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ราคาขาย 15,746,000 บาท
ประเภทบ้าน ที่ดินเปล่า
รายละเอียด รูปแปลงรูปหลายเหลี่ยม ทรัพย์สินส่วนที่เป็นโฉนดเลขที่ 8407 เป็นโฉนดแปลงแม่ของโฉนดเลขที่ 34298 โดยมีลักษณะเป็นตะเข็บล้อมรอบโฉนดเลขที่ 34298 มีหน้ากว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวล้อมรอบที่ดินประมาณ 3,595.00 เมตร และทรัพย์สินโฉนดเลขที่ 34298 บางส่วนมีสภาพเป็นถนนภายในโครงการหมู่บ้านลานทอง ซึ่งใช้เป็นทางเข้า-ออกของที่ดินภายในโครงการ สภาพที่ดินยังไม่ได้ถม ระดับที่ดินต่ำกว่าระดับถนนประมาณ 1.00 เมตร
ชั้นที่
จำนวนชั้นทั้งหมด 0 ชั้น
เนื้อที่ : 25 ไร่ 0 งาน 1 ตร.ว.
พื้นที่ใช้สอย :
หมู่บ้าน/โครงการ : ลานทอง
บ้านเลขที่ :
ถนน : เลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งเหนือ
ซอย :
ตำบล/แขวง : พยอม
อำเภอ/เขต : วังน้อย
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุจากธนาคาร :
* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคา และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามสภาพ ผู้สนใจซื้อจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและทรัพย์สินก่อนการตัดสินใจ
ติดต่อสอบถามได้ที่
ธนาคารเกียรตินาคิน