คอนโดมิเนียม
จาก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 73.44 ตร.ม. เวอรันดา เรสซิเดนส์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 4,883,000 บาท
PHOTO GALLERY

รายละเอียด รหัส : 40000
รหัสอ้างอิงธนาคาร : C13001
คอนโดมิเนียม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคาขาย 4,883,000 บาท
ประเภทบ้าน คอนโดมิเนียม
รายละเอียด ชั้นที่ 2
ชั้นที่
จำนวนชั้นทั้งหมด 2 ชั้น
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 73.44 ตร.ม.
หมู่บ้าน/โครงการ : เวอรันดา เรสซิเดนส์
บ้านเลขที่ : 62/9
ถนน : เพชรพระราม
ซอย :
ตำบล/แขวง : บางกะปิ
อำเภอ/เขต : ห้วยขวาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุจากธนาคาร :
* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคา และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การขายทรัพย์สินนี้เป็นการขายตามสภาพ ผู้สนใจซื้อจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและทรัพย์สินก่อนการตัดสินใจ
ติดต่อสอบถามได้ที่
ธนาคารเกียรตินาคิน
0-2680-3333

ค้นหา "คอนโดมิเนียม" อื่นๆ