โครงการ คอนโด มั่นคงคอนโดมิเนียม

ค้นหาพบ 4 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
คอนโด  จาก 5 ชั้น เนื้อที่ 27.32 ตร.ว.  โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.32 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม
จอมทอง,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
140,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89019
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035200131
คอนโด  จาก 4 ชั้น เนื้อที่ 27.32 ตร.ว.  โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.32 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม
รัตนกวี,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89009
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035100181
คอนโด  จาก 5 ชั้น เนื้อที่ 27.32 ตร.ว.  โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.32 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม
พระราม2,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
140,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89007
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035100101
คอนโด  จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 27.32 ตร.ว.  โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.32 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ มั่นคงคอนโดมิเนียม
จอมทอง,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89006
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1035100031
Previous 1 Next