โครงการ คอนโด เพรสซิเด้นท์คอนโดทาวน์

ค้นหาพบ 3 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
คอนโด  จาก 5 ชั้น เนื้อที่ 25.28 ตร.ว.  โครงการ เพรสซิเด้นท์คอนโดทาวน์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 25.28 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ เพรสซิเด้นท์คอนโดทาวน์
รุ่งประชา,บางกอกน้อย,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88698
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1020101001
คอนโด  จาก 9 ชั้น เนื้อที่ 25.32 ตร.ว.  โครงการ เพรสซิเด้นท์คอนโดทาวน์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 25.32 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ เพรสซิเด้นท์คอนโดทาวน์
บรมราชชนนี,บางกอกน้อย,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88695
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1020100921
คอนโด  จาก 9 ชั้น เนื้อที่ 39.6 ตร.ว.  โครงการ เพรสซิเด้นท์คอนโดทาวน์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 39.6 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ เพรสซิเด้นท์คอนโดทาวน์
บรมราชชนนี,บางกอกน้อย,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88693
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1020100771
Previous 1 Next