โครงการ คอนโด ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม

ค้นหาพบ 4 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
คอนโด จาก 9 ชั้น เนื้อที่ 27.74 ตร.ว. โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.74 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม
แก้วเงินทอง,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88688
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101181
คอนโด จาก 7 ชั้น เนื้อที่ 23.88 ตร.ว. โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 23.88 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม
จรัญสนิทวงศ์,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88686
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101131
คอนโด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 23.83 ตร.ว. โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 23.83 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม
จรัญสนิทวงศ์,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88687
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101141
คอนโด จาก 5 ชั้น เนื้อที่ 27.3 ตร.ว. โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27.3 ตร.ว.
คอนโด - โครงการ ป.ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียม
จรัญสนิทวงศ์,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88684
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019100951
Previous 1 Next