ขายที่ดินเปล่า ทั่วไทย

ขายที่ดินเปล่า ทั่วไทย ,ที่ดินเปล่า ทั่วไทย

ค้นหาพบ 4,980 รายการ
หน้า 5 จาก 166
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 3-0-99 ไร่ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
วัดโบสถ์
พิษณุโลก
เนื้อที่ : 3-0-99 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านนาขาม - บ้านนาน้อย,วัดโบสถ์,พิษณุโลก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
420,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31792
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09062(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 86 ตร.ว. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2,388,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 86 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
รังสิต - นครนายก (ทล.305),ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,388,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31787
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P11003(14)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 27 ตร.ว. แขวงทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 5,340,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ประชาร่วมใจ,มีนบุรี,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,340,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31773
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L05078(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 210,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายรังสิต - นครนายก (ทล.305),องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
210,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31768
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08172
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 183,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 11 ตะวันตก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
183,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31745
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L408
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-82 ไร่ ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 2,092,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1-0-82 ไร่
ที่ดินเปล่า
เสนา - ปทุมธานี (ทล.3111),บางไทร,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,092,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31738
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10244
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-49 ไร่ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 478,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ดอนตูม
นครปฐม
เนื้อที่ : 2-0-49 ไร่
ที่ดินเปล่า
สามง่าม - ตะโกสูง,ดอนตูม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
478,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31733
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L450
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 52 ตร.ว. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 453,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 52 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
453,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31732
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08006
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 94 ตร.ว. ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 2,851,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 94 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เทพารักษ์,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,851,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31728
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L330
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 402,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านแม่กุ้งบก,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
402,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31723
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07066(3)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 85.4 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 949,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 85.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
949,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31714
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(10)
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 183,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 11,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
183,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31709
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L529
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-27 ไร่ ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1,420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 2-0-27 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันออก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,420,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31706
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L532
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-21 ไร่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 9,951,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 1-0-21 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายพยูน - หาดทรายทอง,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
9,951,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31694
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L181
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 93 ตร.ว. แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 8,567,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 93 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ลัดวงแหวน-พุทธมณฑลสาย 2,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
8,567,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31686
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08141
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 183,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 11,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
183,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31680
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L505
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 75 ตร.ว. แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 75 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
นวมินทร์,บึงกุ่ม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31677
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10003(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 6-0-46 ไร่ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 7,288,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 6-0-46 ไร่
ที่ดินเปล่า
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
7,288,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31673
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06145
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-89 ไร่ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1,540,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1-0-89 ไร่
ที่ดินเปล่า
แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านหนองลาดตะเข้,บางปะอิน,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,540,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31672
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L288
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 86 ตร.ว. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2,388,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 86 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
รังสิต - นครนายก (ทล.305),ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,388,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31669
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P11003(17)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 3-0-95 ไร่ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 419,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
วัดโบสถ์
พิษณุโลก
เนื้อที่ : 3-0-95 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านนาขาม - บ้านนาน้อย,วัดโบสถ์,พิษณุโลก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
419,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31667
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09062(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 11,984,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
พหลโยธิน,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
11,984,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31665
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L05221(7)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 68 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 952,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 68 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
952,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31660
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(13)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 32 ตร.ว. ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1,286,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านแหลมหลง,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,286,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31659
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08134
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 3.7 ตร.ว. แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1,012,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 3.7 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
จรัญสนิทวงศ์,บางกอกน้อย,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,012,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31653
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10069
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 11,984,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
พหลโยธิน,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
11,984,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31647
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L05221(6)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-91 ไร่ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1,406,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองจอก
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 1-0-91 ไร่
ที่ดินเปล่า
สุวินทวงศ์,หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,406,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31646
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L05017
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-21 ไร่ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2,893,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 1-0-21 ไร่
ที่ดินเปล่า
คุ้มเกล้า,ลาดกระบัง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,893,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31644
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L309(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 62.4 ตร.ว. ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 5,114,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 62.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,114,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31643
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10067
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-0-0 ไร่ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 7,465,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 4-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
แยกจากถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
7,465,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31641
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10086
Previous 1 2 3 4 5 … 167 Next