ขายที่ดินเปล่า ทั่วไทย

ขายที่ดินเปล่า ทั่วไทย ,ที่ดินเปล่า ทั่วไทย

ค้นหาพบ 4,980 รายการ
หน้า 4 จาก 166
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 96 ตร.ว. ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 96 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา,บ้านโพธิ์,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
550,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 32486
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L447(22)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 72 ตร.ว. ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 412,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา,บ้านโพธิ์,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
412,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 32482
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L447(28)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 85 ตร.ว. ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 1,060,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 85 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา,บ้านโพธิ์,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,060,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 32470
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L447(23)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 38 ตร.ว. ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 790,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 38 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา,บ้านโพธิ์,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
790,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 32458
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L447(20)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 84 ตร.ว. ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 481,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา,บ้านโพธิ์,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
481,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 32439
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L447(3)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 84 ตร.ว. ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 481,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา,บ้านโพธิ์,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
481,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 32429
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L447(12)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 84 ตร.ว. ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 481,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา,บ้านโพธิ์,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
481,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 32428
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L447(14)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 99 ตร.ว. ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 1,140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 99 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา,บ้านโพธิ์,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,140,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 32418
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L447(11)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 84 ตร.ว. ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 481,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา,บ้านโพธิ์,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
481,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 32411
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L447(4)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 84 ตร.ว. ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 481,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา,บ้านโพธิ์,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
481,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 32397
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L447(13)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 22.5 ตร.ว. ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 22.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31939
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L13013
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. แขวงออเงิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 787,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางเขน
กรุงเทพมหานคร
ที่ดินเปล่า
สุขาภิบาล 5,บางเขน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
787,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31915
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L602
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
730,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31909
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(12)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 85 ตร.ว. เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 2,374,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 85 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
พระยาสุเรนทร์,มีนบุรี,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,374,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31906
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L059
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-92 ไร่ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 13,565,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางกรวย
นนทบุรี
เนื้อที่ : 2-0-92 ไร่
ที่ดินเปล่า
กรุงนนท์-จงถนอม,บางกรวย,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
13,565,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31900
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P08005(18)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-50 ไร่ ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 1,930,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สามโคก
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 1-0-50 ไร่
ที่ดินเปล่า
สวนสมเด็จ - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร,สามโคก,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,930,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31886
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L05170
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
840,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31882
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(9)
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 844,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ธัญบุรี
ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
ถนนไสวประชาราษฎร์,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
844,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31879
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10233
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 1,511,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ประชาอุทิศ,ราษฎร์บูรณะ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,511,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31870
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08199(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4 ตร.ว. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 971,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
971,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31853
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07195
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60-0-63 ไร่ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 16,967,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
จะนะ
สงขลา
เนื้อที่ : 60-0-63 ไร่
ที่ดินเปล่า
รพช.สายเทศบาลเมืองสงขลา-บ้านท่าคลอง,จะนะ,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
16,967,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31852
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L563
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 98.5 ตร.ว. ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 2,738,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สามพราน
นครปฐม
เนื้อที่ : 98.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
รพช.สายศาลเจ้า-ศาลาดิน,สามพราน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,738,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31849
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L05061
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1,686,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลองสี่ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,686,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31843
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06222
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 72 ตร.ว. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 4,378,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
รังสิต - นครนายก (ทล.305),ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,378,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31829
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P11003(5)
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 183,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 11 ฝั่งตะวันตก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
183,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31828
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L455
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-60 ไร่ ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 1,860,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สามโคก
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 2-0-60 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายสามโคก-เสนา (ทล.3111),สามโคก,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,860,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31825
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06194(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-12 ไร่ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1,180,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองจอก
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 1-0-12 ไร่
ที่ดินเปล่า
สุวินทวงศ์,หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,180,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31814
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L035(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
กรุงเทพฯ - ปทุมธานี,เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
700,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31809
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06337
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 79.9 ตร.ว. แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 2,013,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 79.9 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ประชาอุทิศ,ราษฎร์บูรณะ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,013,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31804
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08199(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 39 ตร.ว. ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 5,575,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สันติสุข,เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,575,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31801
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08200
Previous 1 2 3 4 5 … 167 Next