ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง

ทุกโครงการ
ร่วมใจพัฒนา 2
ระยองซีบอร์ดแลนด์
ดาวเงิน
ธาราวดีคันทรีโฮม(คุ้มหลวง 2)
บรุ๊คไซด์ วัลเล่ย์
บุญมณี
ภูแสงตะวัน
วิคเตอรี่วิว
หมู่บ้านภูแสงตะวัน 2
ศรีสุนทร
บ้านฉัน
แผ่นดินทอง
เจนจิรา
เจนจิรา 1
บุญมณี3
การเคหะชุมชนระยอง
นลินรัตน์
เจนจิรา 4
เสริมทรัพย์
เพียงรวี
ภัทราวดี
ระยองซิตี้ปาร์ค
ฉัฎฐมณฑน์การ์เด้นท์
บูรพาฮิลล์
แสนสุข
คุ้มหลวง 2
สมบูรณ์สุข
ธารทิพย์(เฟส5)
เจนจิรา 2
บุญมณี 2
ฉัตรทอง
อารยา
ระยองการ์เด้นโฮม
ระยองคลาสสิคโฮม
กรวิชญ์ 5
ชมวิวเพ
โชคดีวิลเลจ
สุรัสวดี
ศักดิ์ทิพย์ริเวอร์
ภูแสงตะวัน2
ทรัพย์ธานี 2
ราชพฤกษ์ 4

ขายที่ดินเปล่า ใน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ขายที่ดินเปล่า ใน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ค้นหาพบ 10 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 3-0-0 ไร่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 28,609,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 3-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบหาด,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
28,609,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31735
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10191(4)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-20 ไร่ ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 3,127,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 1-0-20 ไร่
ที่ดินเปล่า
50 ปีรวมใจแยกจากทางหลวง 3139(กม.ที่ 10),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,127,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31695
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L206
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 5-0-97 ไร่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 13,155,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 5-0-97 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบทะเลและถนนหาดทรายทอง (ถนนทับพญา),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
13,155,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31356
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L236
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
840,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31882
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(9)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 68 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 952,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 68 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
952,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31660
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(13)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 62.4 ตร.ว. ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 5,114,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 62.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,114,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31643
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10067
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,459,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,459,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31601
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(11)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 876,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
876,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31528
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(10)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 13-0-58 ไร่ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 19,093,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 13-0-58 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายตะพง-หาดแม่รำพึง,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
19,093,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31452
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L055
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 92 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,074,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,074,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31108
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(14)
Previous 1 Next