ขายที่ดินเปล่า ใน จ.ระยอง

ขายที่ดินเปล่า ใน จ.ระยอง ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน จ.ระยอง

ค้นหาพบ 14 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 3-0-0 ไร่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 28,609,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 3-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบหาด,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
28,609,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31735
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10191(4)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-20 ไร่ ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 3,127,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 1-0-20 ไร่
ที่ดินเปล่า
50 ปีรวมใจแยกจากทางหลวง 3139(กม.ที่ 10),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,127,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31695
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L206
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 5-0-97 ไร่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 13,155,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 5-0-97 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบทะเลและถนนหาดทรายทอง (ถนนทับพญา),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
13,155,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31356
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L236
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
840,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31882
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(9)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-21 ไร่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 9,951,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 1-0-21 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายพยูน - หาดทรายทอง,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
9,951,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31694
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L181
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 68 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 952,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 68 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
952,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31660
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(13)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 62.4 ตร.ว. ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 5,114,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 62.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,114,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31643
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10067
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,459,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,459,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31601
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(11)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 876,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
876,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31528
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(10)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 13-0-58 ไร่ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 19,093,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 13-0-58 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายตะพง-หาดแม่รำพึง,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
19,093,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31452
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L055
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 92 ตร.ว. ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,074,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36),เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,074,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31108
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06295(14)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-1-80 ไร่ โครงการ ออชาร์คปาร์ค ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
แกลง
ระยอง
เนื้อที่ : 1-1-80 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ ออชาร์คปาร์ค
ทล.หมายเลข3437,แกลง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24768
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103100151
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 24-0-63 ไร่ ต.มาบข่า อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 13,401,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บ้านค่าย
ระยอง
เนื้อที่ : 24-0-63 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านมาบใหญ่,บ้านค่าย,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
13,401,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31914
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10197
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 245.7 ตร.ว. โครงการ คลิฟชอร์วิลล์ รีสอร์ท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 245.7 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ คลิฟชอร์วิลล์ รีสอร์ท
บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,840,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 11895
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102100021
Previous 1 Next