ขายที่ดินเปล่า ใน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขายที่ดินเปล่า ใน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ค้นหาพบ 278 รายการ
หน้า 1 จาก 10
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 9-0-52 ไร่ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 30,110,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 9-0-52 ไร่
ที่ดินเปล่า
สุขาภิบาล 3,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
30,110,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30741
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07115(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 42.3 ตร.ว. ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 248,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 42.3 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
248,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30736
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07115(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 131 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 131 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 21713
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706103401
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 12868
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706107981
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ คุ้มทอง 1 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ คุ้มทอง 1
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 29986
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706110601
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 22082
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706110361
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ มงคลมณี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 60,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ มงคลมณี
ปราณบุรี-ศูนย์ป้องกันฯเขต4,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
60,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 21727
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706108501
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 220 ตร.ว. อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 220 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ไร่เก่า-เนินพยอม,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
220,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 21708
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706105981
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 194 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 194 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาพคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 21542
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706106861
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 59.5 ตร.ว. ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 90,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 59.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-ตำหรุ,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
90,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 21343
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706106031
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ มงคลมณี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 60,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ มงคลมณี
ปราณบุรี-ศูนย์ป้องกันฯเขต4,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
60,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 21089
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706103991
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 68 ตร.ว. โครงการ ร่มเกล้า ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 68 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ร่มเกล้า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 21050
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706103301
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 300 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 300 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 20992
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706103411
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ไร่เก่า-เนินพยอม,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
150,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 20938
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706106201
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
240,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 20852
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706104951
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ หนองกากรีนแลนด์ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 60,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หนองกากรีนแลนด์
ปราณบุรี-ศูนย์ป้องกันฯเขต4,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
60,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 20756
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706108711
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 60,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
60,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 20666
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706102971
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 164 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 160,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 164 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
160,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 20556
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706110341
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 20485
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706106331
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 20382
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706102991
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 109 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 109 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 20374
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706103041
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 20323
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706107341
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 107 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 107 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 20225
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706110211
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 77 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 77 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 19955
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706109941
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 210 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 160,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 210 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
160,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 19927
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706110291
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 19716
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706106381
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 19676
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706103491
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 19423
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706103611
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. โครงการ หนองกากรีนแลนด์ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หนองกากรีนแลนด์
ปราณบุรี-ศูนย์ป้องกันฯเขต4,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
150,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 19366
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706102301
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-2-37 ไร่ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 1-2-37 ไร่
ที่ดินเปล่า
เพชรเกษม-เกาะคู่,ปราณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 19273
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7706107841
Previous 1 2 3 4 5 … 10 Next

ค้นหาที่ดินเปล่าทุกตำบล ใน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์