ขายที่ดินเปล่า ใน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขายที่ดินเปล่า ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน จ.พระนครศรีอยุธยา

ค้นหาพบ 59 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 25-0-1 ไร่ ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 15,746,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 25-0-1 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งเหนือ,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
15,746,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31176
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07219(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-82 ไร่ ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 2,092,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1-0-82 ไร่
ที่ดินเปล่า
เสนา - ปทุมธานี (ทล.3111),บางไทร,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,092,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31738
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10244
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-89 ไร่ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1,540,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1-0-89 ไร่
ที่ดินเปล่า
แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านหนองลาดตะเข้,บางปะอิน,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,540,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31672
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L288
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 16-0-0 ไร่ ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 11,335,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 16-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
สุขาภิบาล 3,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
11,335,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31587
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10081
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 10-0-24 ไร่ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 3,391,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 10-0-24 ไร่
ที่ดินเปล่า
ถนนคันกั้นน้ำชลประทาน,พระนครศรีอยุธยา,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,391,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31254
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L248
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-0-74 ไร่ ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 2,972,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 4-0-74 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายแม่ลา - สามไถ (อย.2029),นครหลวง,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,972,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31064
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L11040(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 17-0-70 ไร่ ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 6,890,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 17-0-70 ไร่
ที่ดินเปล่า
ท่าเรือ-ศาลาลอย,ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
6,890,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85578
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10112
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
พระนครศรีอยุธยา,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
420,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85291
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L14001(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 43.3 ตร.ว. ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1,320,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 43.3 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
พระนครศรีอยุธยา,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,320,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85229
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L14001(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ แดนสยาม ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ แดนสยาม
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 18528
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411101721
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 81.2 ตร.ว. โครงการ ศรีรักษ์แลนด์ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 285,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 81.2 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศรีรักษ์แลนด์
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
285,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24348
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102281
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ โครงการ บางไทรเวลเนสโฮม ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 1,960,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ บางไทรเวลเนสโฮม
สามโคก-เสนา,บางไทร,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,960,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24347
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1404100081
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ โครงการ ปิ่นทองแลนด์ ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ ปิ่นทองแลนด์
สุพรรณบุรี-อยุธยา,เสนา,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24343
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1412100301
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ วังน้อยแลนด์ 2 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ วังน้อยแลนด์ 2
วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24336
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102291
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 399 ตร.ว. โครงการ ปิ่นทองแลนด์ ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 256,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 399 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ปิ่นทองแลนด์
บ้านแถว-จรเข้ไล่,เสนา,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
256,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24311
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1412100331
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-1 ไร่ โครงการ ปิ่นทองแลนด์ ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1-0-1 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ ปิ่นทองแลนด์
เสนา,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
240,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 24295
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1412100311
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ แดนสยาม ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ แดนสยาม
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 21201
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411101341
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-0 ไร่ โครงการ พาราไดซ์ซิตี้ ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 3,920,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 2-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ พาราไดซ์ซิตี้
ปทุม-สามโคก-เสนา,บางไทร,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,920,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 20380
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1404100121
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 140 ตร.ว. โครงการ วังน้อยคิงส์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 140 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ วังน้อยคิงส์
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 18121
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102271
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ แดนสยาม ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ แดนสยาม
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 17207
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411101711
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 105 ตร.ว. โครงการ วังสุขใจ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 225,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 105 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ วังสุขใจ
เลียบคลองระพีพัฒน์,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
225,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 16171
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411101211
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 102 ตร.ว. โครงการ บ้านส่องแสง ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 102 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านส่องแสง
ลาดบัวหลวง-วัดไผ่โรง,ลาดบัวหลวง,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 14170
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1410100031
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
ฤชุพันธ์,ลาดบัวหลวง,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 13589
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1410100151
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 80.9 ตร.ว. โครงการ เมืองเอก ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 80.9 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองเอก
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 13128
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411101861
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ แดนสยาม ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ แดนสยาม
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 12820
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411101731
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ แดนสยาม ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ แดนสยาม
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 12814
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411102131
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ แดนสยาม ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ แดนสยาม
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 12620
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411101701
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ แดนสยาม ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ แดนสยาม
พหลโยธิน(ทล.1),วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 12055
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411101181
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ แดนสยาม ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ แดนสยาม
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 12005
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411101791
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ วังน้อยคิงส์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 170,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ วังน้อยคิงส์
พหลโยธิน,วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
170,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทร : (035) 245-167-72: 245-480
รหัสทรัพย์ : 11917
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1411101641
Previous 1 2 Next