ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทุกโครงการ
เกศรีคอนโด
เคหะชุมชนคลองหลวง
เจริญลาภ 3
เจริญลาภ 4
แกรนด์โมเดิร์นคอนโด
แสงทองวิลล่า
ไพบูลย์คอนโดมิเนียม
กฤษกมลเพลส
คลองหลวงโฮมเพลส
นวนครลิฟวิ่งเพลส
บุญคุ้มทรัพย์คอนโดมิเนียม
พรทวีวัฒน์คอนโดทาวน์
พรธิสาร 8
พรรณนิภา 2
พรรพีวิลล่า
พรอนันต์ 1
พรอนันต์ 2
พรอนันต์ 4
พฤกษา 12
พัฒนาที่ดินเพื่อชุมชนเมือง
พูนลิดาคอนโดมิเนียม
ภานุพันธ์คอนโดทาวน์
มาลีรมย์ 5
รังสิตคอนโดมิเนียม
ริมบึงพาร์ค
รุ่งเรืองเพลส
ลดาวัลย์
สวนเทพประทาน
สินธานีคลาสสิคคอนโด
อยู่สบาย
อัลไพน์ 1
ไวท์เฮ้าส์
บ้านสวนเทพประทาน
เบญจพฤกษ์
บ้านสวนรีสอร์ท
พฤกษา11
เอส.ซี.พี.คอนโดทาวน์
การเคหะแห่งชาติคลอง4
ปทุมแลนด์
พรอนันต์3
พรอนันต์คอนโดมิเนียม
พฤกษา12/1
กฤษณาเฮ้าส์
วรารักษ์
เคหะชุมชนคลองหลวง9เอ
ศุภาลัยบุรี
ฟ้าคลองหลวง
เคหะชุมชนคลองหลวง5
พฤกษา13
ประดู่แดง
ฟินิกซ์ปาร์ค
กฤษณาเฮ้าส์-คลองหลวง
สวนทองวิลล่า 10
อัลไพน์2

ขายที่ดินเปล่า ใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ขายที่ดินเปล่า ใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ค้นหาพบ 39 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
730,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31053
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(17)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 889,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
889,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31860
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(30)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
730,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31753
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(25)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 10-0-84 ไร่ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 22,393,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 10-0-84 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
22,393,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31752
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(32)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
730,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30964
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(26)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
730,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31909
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(12)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1,686,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลองสี่ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,686,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31843
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06222
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 85.4 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 949,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 85.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
949,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31714
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(10)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
730,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31566
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(13)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 85.5 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 891,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 85.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
891,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31535
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(6)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-94 ไร่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1,230,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 2-0-94 ไร่
ที่ดินเปล่า
ทางขนานเลียบถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,230,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31495
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08026
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-0 ไร่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1,440,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 2-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
ทางขนานเลียบถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,440,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31479
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09088
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 85.5 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 891,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 85.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
891,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31405
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(4)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-0-0 ไร่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2,697,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 4-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
ทางขนานเลียบถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,697,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31379
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08007
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-80 ไร่ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1,340,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 1-0-80 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันออก(ปท.3010),คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,340,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31247
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08060
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-0 ไร่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 3,206,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 2-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลองสี่,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,206,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31241
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L05185
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-36 ไร่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2,349,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 2-0-36 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 3,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,349,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31163
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L215
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
730,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31075
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(15)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
730,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31043
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(14)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 81 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 845,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 81 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
845,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31041
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(7)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 778,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
778,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31019
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(11)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 12.5 ตร.ว. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1,855,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 12.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
พหลโยธิน (ทล.1),คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,855,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30993
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L456
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 81 ตร.ว. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 845,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 81 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
845,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30930
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09003(5)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 19-0-30 ไร่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 28,548,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 19-0-30 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลองหนึ่ง (ฝั่งตะวันออก),คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
28,548,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31885
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10191(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-0 ไร่ โครงการ บ้านสวนเทพประทาน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 2-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนเทพประทาน
เลียบคลองสองระพีพัฒน์,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23959
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1302101801
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 396.4 ตร.ว. โครงการ อัลไพน์ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 396.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ อัลไพน์ 1
รังสิต-นครนายก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 16475
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1302200651
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ โครงการ พรรพีวิลล่า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ พรรพีวิลล่า
พหลโยธิน,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 11311
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1302103521
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-50 ไร่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2,560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 2-0-50 ไร่
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,560,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91551
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L05238(4)-1
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 3,370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 6 ฝั่งตะวันออก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,370,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91550
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L12008(3)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 3,370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 6 ฝั่งตะวันออก,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,370,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91549
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L12008(5)
Previous 1 2 Next

ค้นหาที่ดินเปล่าทุกตำบล ใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี