ขายที่ดินเปล่า ใน จ.นครสวรรค์

ขายที่ดินเปล่า ใน จ.นครสวรรค์ ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน จ.นครสวรรค์

ค้นหาพบ 4 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 126-0-28 ไร่ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 43,967,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 126-0-28 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านวังไผ่ ? บ้านท่าทอง,เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
43,967,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31472
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10033
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 237.6 ตร.ว. โครงการ ปาริชาติ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 476,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 237.6 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ปาริชาติ
พหลโยธิน,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
476,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 23671
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100841
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 41.6 ตร.ว. ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 73,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 41.6 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ทางหลวงหมายเลข 1,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
73,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 23844
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100101
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 48 ตร.ว. โครงการ ปาริชาติแลนด์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 84,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ปาริชาติแลนด์
ตาคลี-โคกกระดี่,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
84,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 23800
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100251
Previous 1 Next