ขายที่ดินเปล่า ใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ขายที่ดินเปล่า ใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ค้นหาพบ 19 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 36 ตร.ว. ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 541,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เชียงใหม่-สันกำแพง (ทล.1006),สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
541,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31200
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09058
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 99.4 ตร.ว. ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 686,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 99.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
686,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31841
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06272
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 344,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เชียงใหม่-สันกำแพง (ทล.1006),สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
344,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31603
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08028
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 486,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง-บ้านปูคา,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
486,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31485
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07028
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 8 ตร.ว. ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 428,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 8 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
428,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85323
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L13022
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 105.5 ตร.ว. โครงการ แซนด์ ครีก สปอร์ตแลนด์ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 105.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ แซนด์ ครีก สปอร์ตแลนด์
เชียงใหม่-สันกำแพง,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 23178
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013101161
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 120 ตร.ว. โครงการ สมรักษ์ ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สมรักษ์
เชียงใหม่-สันกำแพง,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 22844
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013102921
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 247 ตร.ว. โครงการ พิงคนคร ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 247 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ พิงคนคร
สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 20169
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013102261
ที่ดินเปล่า ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 268 ตร.ว. โครงการ พิงค์นครวิลเลจ 2 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 268 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ พิงค์นครวิลเลจ 2
ป่าแดด-บ้านธิ,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 18112
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013101081
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 263 ตร.ว. ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 263 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 17051
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013102231
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 120 ตร.ว. โครงการ สมรักษ์ ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 180,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สมรักษ์
เชียงใหม่-สันกำแพง,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
180,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 15731
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013101411
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 135 ตร.ว. โครงการ สมรักษ์ ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 135 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สมรักษ์
เชียงใหม่-สันกำแพง,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
220,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 14621
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013101661
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 309 ตร.ว. ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 309 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 14389
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013102541
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 252 ตร.ว. โครงการ เพชรสันกำแพง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 252 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เพชรสันกำแพง
สันกำแพง-ป่าไผ่,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 14386
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013102621
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 116 ตร.ว. โครงการ บ้านสมรักษ์ ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 116 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสมรักษ์
บ้านปูคา-บ้านไร่,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 11819
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013100721
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 333 ตร.ว. โครงการ เพชรสันกำแพง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 333 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เพชรสันกำแพง
สันกำแพง-ป่าไผ่,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 10790
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013102721
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 380 ตร.ว. ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 380 ตร.ว.
ที่ดิน
ป่าแดด-บ้านธิ,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 91802
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013103061
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-2-65 ไร่ โครงการ พุทธรักษา ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2,660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-2-65 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ พุทธรักษา
เชียงใหม่-สันกำแพง,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,660,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 13715
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013100641
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 331 ตร.ว. ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 270,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 331 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เชียงใหม่-ลำปาง,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
270,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 12007
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5013100571
Previous 1 Next