ขายที่ดินเปล่า ใน จ.เชียงใหม่

ขายที่ดินเปล่า ใน จ.เชียงใหม่ ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน จ.เชียงใหม่

ค้นหาพบ 370 รายการ
หน้า 1 จาก 13
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 36 ตร.ว. ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 541,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เชียงใหม่-สันกำแพง (ทล.1006),สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
541,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31200
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09058
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-28 ไร่ ต.ทุ่งปี้ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 665,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-0-28 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านหนองเย็น,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
665,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31895
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08040(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-58 ไร่ ต.ทุ่งปี้ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 604,680 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-0-58 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านหนองเย็น,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
604,680 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31172
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08040(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-9 ไร่ ต.ทุ่งปี้ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 641,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-0-9 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านหนองเย็น,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
641,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31018
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08040(3)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-92 ไร่ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 22,095,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-0-92 ไร่
ที่ดินเปล่า
เจริญเมือง,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
22,095,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 32155
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08201
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 99.4 ตร.ว. ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 686,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 99.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
686,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31841
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06272
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 55-0-32 ไร่ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันทราย
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 55-0-32 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านโจ้,สันทราย,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31691
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09136
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 344,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เชียงใหม่-สันกำแพง (ทล.1006),สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
344,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31603
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08028
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 402,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านแม่กุ้งบก,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
402,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31723
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07066(3)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 486,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง-บ้านปูคา,สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
486,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31485
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07028
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 79 ตร.ว. ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 717,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 79 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บ้านแม่กุ้งบก,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
717,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31413
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07066(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 27-0-11 ไร่ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 2,561,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
จอมทอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 27-0-11 ไร่
ที่ดินเปล่า
จอมทอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,561,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31118
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06158
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 98 ตร.ว. โครงการ รัตนาภรณ์วิลล์ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 334,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หางดง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 98 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ รัตนาภรณ์วิลล์
สายหางดง - บ้านถวาย (ชม. 2001),หางดง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
334,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31107
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09034
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ รัตนาภรณ์วิลล์ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 243,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หางดง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ รัตนาภรณ์วิลล์
สายหางดง - บ้านถวาย (ชม. 2001),หางดง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
243,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30904
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09102
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 53.4 ตร.ว. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 4,067,800 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 53.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,067,800 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31697
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L13010
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.ทุ่งปี้ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 680,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านหนองเย็น - บ้านนาทราย,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
680,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85471
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L13017
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 8 ตร.ว. ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 428,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 8 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สันกำแพง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
428,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85323
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L13022
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 52 ตร.ว. โครงการ สิริเชียงใหม่ ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 278,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 52 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สิริเชียงใหม่
สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
278,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85320
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L13021(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 12-0-82 ไร่ โครงการ สิริเชียงใหม่ ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 10,085,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 12-0-82 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สิริเชียงใหม่
สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
10,085,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85186
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L13021(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 115 ตร.ว. ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ดอยหล่อ
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 115 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เชียงใหม่-ฮอด,ดอยหล่อ,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 10008
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5024100551
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 126 ตร.ว. โครงการ สมอุราวิว ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 126 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สมอุราวิว
สันป่าตอง-บ้านกาด(ทล.1013),สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลำพูน
โทร : (053) 510-433-4: 535-178-82
รหัสทรัพย์ : 23287
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5012100711
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-35 ไร่ โครงการ จอมทองฮิลล์ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
จอมทอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-0-35 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ จอมทองฮิลล์
เชียงใหม่-ฮอด,จอมทอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 23003
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5002100201
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 135 ตร.ว. โครงการ พร้าวพฤกษา ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 122,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พร้าว
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 135 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ พร้าวพฤกษา
เชียงใหม่-พร้าว,พร้าว,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
122,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 22825
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5011100131
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-19 ไร่ โครงการ จอมทองฮิลล์ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 340,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
จอมทอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-0-19 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ จอมทองฮิลล์
เชียงใหม่-ฮอด,จอมทอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
340,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 22800
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5002100431
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 67 ตร.ว. โครงการ สันป่าตองเลควิวปาร์ค ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 67 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สันป่าตองเลควิวปาร์ค
น.พ.ท.สายทุ่งเสี้ยว-บ้านไร่(กม.3-4),สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลำพูน
โทร : (053) 510-433-4: 535-178-82
รหัสทรัพย์ : 22708
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5012103311
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 104 ตร.ว. โครงการ สวนเกษตรเฟรมวิว ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 90,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 104 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรเฟรมวิว
ป่าแดด(เลียบแม่ปิง),สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
90,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 22602
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5012102771
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-37 ไร่ โครงการ ริมกก การ์เด้นรีสอร์ท ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
แม่อาย
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-0-37 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ ริมกก การ์เด้นรีสอร์ท
ฝาง-ท่าตอน,แม่อาย,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 21490
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5010100381
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 152 ตร.ว. โครงการ สมอุราวิว ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 152 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สมอุราวิว
สันป่าตอง-บ้านกาด(ทล.1013),สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลำพูน
โทร : (053) 510-433-4: 535-178-82
รหัสทรัพย์ : 21301
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5012107181
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ สมอุราวิว ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สมอุราวิว
สันป่าตอง-บ้านกาด(ทล.1013) กม.3-4,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลำพูน
โทร : (053) 510-433-4: 535-178-82
รหัสทรัพย์ : 21218
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5012106861
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-45 ไร่ โครงการ จอมทองฮิลล์ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 330,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
จอมทอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1-0-45 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ จอมทองฮิลล์
จอมทอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
330,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 20741
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5002100021
Previous 1 2 3 4 5 … 13 Next