ขายห้องแถว จากธนาคารเกียรตินาคิน

ขายห้องแถว จากธนาคารเกียรตินาคิน ,ห้องแถวมือสอง จากธนาคารเกียรตินาคิน

ค้นหาพบ 7 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
โครงการ จาก เนื้อที่ 190-0-89 ไร่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 76,650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
หาดใหญ่
สงขลา
เนื้อที่ : 190-0-89 ไร่
โครงการ
รัตภูมิ - แยกสนามบินนอก (ทล.4287),หาดใหญ่,สงขลา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
76,650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85521
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P14001
โครงการ จาก เนื้อที่ 1-0-23 ไร่ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 1-0-23 ไร่
โครงการ
กาญจนวิถี (ทางหลวงหมายเลข 401),เมืองสุราษฎร์ธานี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31466
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09007(15)
โครงการ จาก เนื้อที่ 1-0-76 ไร่ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 5,998,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 1-0-76 ไร่
โครงการ
กาญจนวิถี (ทางหลวงหมายเลข 401),เมืองสุราษฎร์ธานี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,998,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31478
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09007(16)
โครงการ จาก เนื้อที่ 21-0-62 ไร่ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 21-0-62 ไร่
โครงการ
กาญจนวิถี (ทางหลวงหมายเลข 401),เมืองสุราษฎร์ธานี,สุราษฎร์ธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31156
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09007(17)
โครงการ จาก เนื้อที่ 11-0-52 ไร่ ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 42,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เมืองนครนายก
นครนายก
เนื้อที่ : 11-0-52 ไร่
โครงการ
นครนายก-นางรอง (ทล.3049),เมืองนครนายก,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
42,800,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31868
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P08002
โครงการ จาก เนื้อที่ 55-0-60 ไร่ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 75,770,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เชียงแสน
เชียงราย
เนื้อที่ : 55-0-60 ไร่
โครงการ
เชียงแสน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
75,770,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31270
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P10002
โครงการ จาก เนื้อที่ 3-0-27 ไร่ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 55,560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 3-0-27 ไร่
โครงการ
กาญจนาภิเษก,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
55,560,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85216
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P13001(1)
Previous 1 Next