ขายโรงงาน จากธนาคารเกียรตินาคิน

ขายโรงงาน จากธนาคารเกียรตินาคิน ,โรงงานมือสอง จากธนาคารเกียรตินาคิน

ค้นหาพบ 3 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
โรงงาน  จาก  เนื้อที่ 33.4 ตร.ว.  ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 2,611,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โรงงาน
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 33.4 ตร.ว.
โรงงาน
สายขามทะเลสอ-โคกสูง (ทล.2198),เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,611,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31560
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : F06001
โรงงาน  จาก  เนื้อที่ 26-0-21 ไร่  ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 15,520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โรงงาน
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 26-0-21 ไร่
โรงงาน
คั่นคลองชลประทาน,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
15,520,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31433
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : F10001
โรงงาน  จาก  เนื้อที่ 6-0-6 ไร่  ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โรงงาน
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 6-0-6 ไร่
โรงงาน
เศรษฐกิจ,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 92640
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : F07002
Previous 1 Next