ขายอพาร์ทเม้นท์ จากธนาคารเกียรตินาคิน

ขายอพาร์ทเม้นท์ จากธนาคารเกียรตินาคิน ,อพาร์ทเม้นท์มือสอง จากธนาคารเกียรตินาคิน

ค้นหาพบ 8 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 1-0-97 ไร่ ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 8,600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1-0-97 ไร่
อพาร์ทเม้นท์
แสงเงินอ่อน (เลียบคลองซอย 1),วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
8,600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31529
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A10003
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 1-0-24 ไร่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 66,599,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 1-0-24 ไร่
อพาร์ทเม้นท์
พหลโยธิน,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
66,599,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 53404
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A13001
อพาร์ทเม้นท์ จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 22,864,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
อพาร์ทเม้นท์
รามคำแหง,บางกะปิ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
22,864,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31775
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A06001
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 38.5 ตร.ว. แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 41,865,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 38.5 ตร.ว.
อพาร์ทเม้นท์
สุขุมวิท,พระโขนง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
41,865,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31649
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A07003
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 23,110,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
อพาร์ทเม้นท์
โรจนะ (ทล.309),อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
23,110,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31648
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A13005
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 95 ตร.ว. ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 12,701,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 95 ตร.ว.
อพาร์ทเม้นท์
โรจนะ (ทล.309),อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
12,701,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31547
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A12002
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 56 ตร.ว. ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 4,970,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
อพาร์ทเม้นท์
โรจนะ (ทล.309),อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,970,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30728
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A13002
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 2-0-0 ไร่ แขวงบางบำหรุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 79,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 2-0-0 ไร่
อพาร์ทเม้นท์
จรัญสนิทวงศ์,บางกอกน้อย,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
79,300,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85364
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A13007
Previous 1 Next