ขายบ้านมือสอง ใน จ.นครนายก จากธนาคารเกียรตินาคิน

ขายบ้าน ใน จ.นครนายก จากธนาคารเกียรตินาคิน ,บ้านมือสอง ใน จ.นครนายก จากธนาคารเกียรตินาคิน

ค้นหาพบ 5 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-0-0 ไร่ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,832,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 4-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายรังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,832,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31808
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09109
โครงการ จาก เนื้อที่ 11-0-52 ไร่ ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 42,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โครงการ
เมืองนครนายก
นครนายก
เนื้อที่ : 11-0-52 ไร่
โครงการ
นครนายก-นางรอง (ทล.3049),เมืองนครนายก,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
42,800,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31868
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P08002
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 210,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายรังสิต - นครนายก (ทล.305),องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
210,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31768
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08172
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-71 ไร่ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 257,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 1-0-71 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านโพธิ์แทน - คลอง 14,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
257,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31402
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L06169
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-96 ไร่ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 287,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 1-0-96 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายบ้านคลอง 15 - บ้านโพธิ์แทน,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
287,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31024
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L05060
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกอำเภอ ใน จ.นครนายก จาก ธนาคารเกียรตินาคิน