ขายอาคารพาณิชย์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายอาคารพาณิชย์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,อาคารพาณิชย์มือสอง จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 88 รายการ
หน้า 1 จาก 3
เรียงตาม
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24342
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100291
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร ทล.33,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24267
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100281
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24263
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100321
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24252
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100391
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ แสนสุขนิเวศน์ ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1,960,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ แสนสุขนิเวศน์
ท้ายบ้าน,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,960,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23972
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101108521
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 17.8 ตร.ว. โครงการ ปัญญานคร ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 17.8 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ปัญญานคร
สุขุมวิท,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23963
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101109301
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ พนาสนธิ์วิลล่า 8 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ พนาสนธิ์วิลล่า 8
ท้ายบ้าน,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23947
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101110911
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 17.8 ตร.ว. โครงการ ปัญญานคร ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1,090,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 17.8 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ปัญญานคร
สุขุมวิท,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,090,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23938
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101110881
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ ตลาดริมปิง ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 980,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ตลาดริมปิง
เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
980,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 23793
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103161
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 17.8 ตร.ว. โครงการ ปัญญานคร ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 17.8 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ปัญญานคร
สุขุมวิทสายเก่า,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22349
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101109631
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1,600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี,เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,600,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22231
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1301104541
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ หมูทองธานี
เลี่ยงเมือง (ทล.2),เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 19613
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101109591
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 42 ตร.ว. โครงการ มิตรอารีย์ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
นางรอง
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 42 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ มิตรอารีย์
นางรอง,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 19524
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3104100771
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 30 ตร.ว. โครงการ มิตรอารีย์ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 495,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
นางรอง
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ มิตรอารีย์
นางรอง-บุรีรัมย์,นางรอง,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
495,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 17517
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3104100871
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. โครงการ รุ่งเรืองกระนวนเซ็นเตอร์ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
กระนวน
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ รุ่งเรืองกระนวนเซ็นเตอร์
นิมิตรเมือง,กระนวน,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 16784
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4009100611
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 15.4 ตร.ว. ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 15.4 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
แสงชูโต,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 15650
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005100311
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 17.8 ตร.ว. โครงการ ปัญญานคร ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 17.8 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ปัญญานคร
สุขุมวิท,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 15645
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101111191
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองลำปาง
ลำปาง
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เมืองลำปาง,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 14801
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5201107841
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร33,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 13371
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100471
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
หนองหิน
เลย
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
หนองหิน-ผาหวาย,หนองหิน,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 13613
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4214100011
อาคารพาณิชย์ จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ ห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ห้วยเกิ้ง
กุมภวาปี-ห้วยเกิ้ง,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26206
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100341
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ พรจิรา ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ พรจิรา
สุขุมวิท,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 13711
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101110661
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 4 จาก จาก เนื้อที่ 58 ตร.ว. ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 5,520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
สามพราน
นครปฐม
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เพชรเกษม,สามพราน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5,520,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 21194
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7306106981
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 17.5 ตร.ว. ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
เนื้อที่ : 17.5 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
ลำพูน-ลี้,บ้านโฮ่ง,ลำพูน
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลำพูน
โทร : (053) 510-433-4: 535-178-82
รหัสทรัพย์ : 84976
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5103101151
อาคารพาณิชย์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 375,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เกษตรสมบูรณ์,ชัยภูมิ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
375,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชัยภูมิ
โทร : (044) 830-959-64
รหัสทรัพย์ : 84050
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3604100281
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 53.1 ตร.ว. ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองลำพูน
ลำพูน
เนื้อที่ : 53.1 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
ท่าจักรแม่ทา,เมืองลำพูน,ลำพูน
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำพูน
โทร : (053) 5104334: 53517882
รหัสทรัพย์ : 32033
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5101107151
อาคารพาณิชย์ จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 16.1 ตร.ว. ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 385,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
เนื้อที่ : 16.1 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
ท่าแฉลบ(3146),เมืองจันทบุรี,จันทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
385,000 บาท
ติดต่อ : สาขาจันทบุรี
โทร : (039) 351-272-8: 351-210-1
รหัสทรัพย์ : 30882
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2201103761
อาคารพาณิชย์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 46 ตร.ว. ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 575,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 46 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เพชรเกษม(ทล.4),บางสะพานน้อย,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
575,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 30762
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7705100491
อาคารพาณิชย์ จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ มาบมะค่า ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ มาบมะค่า
ราชสีมา-โชคชัย(226),เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 26460
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001110271
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ โครงการจิตอารีย์วิลล์ 2 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองลำปาง
ลำปาง
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โครงการจิตอารีย์วิลล์ 2
พหลโยธิน,เมืองลำปาง,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 22589
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5201107331
Previous 1 2 3 Next