ขายโรงงาน ใน จ.สุพรรณบุรี

ขายโรงงาน ใน จ.สุพรรณบุรี ,โรงงานมือสอง ใน จ.สุพรรณบุรี

ค้นหาพบ 1 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
โรงงาน  จาก  เนื้อที่ 26-0-21 ไร่  ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 15,520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
โรงงาน
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 26-0-21 ไร่
โรงงาน
คั่นคลองชลประทาน,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
15,520,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31433
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : F10001
Previous 1 Next