ขายบ้านแฝด ทั่วไทย

ขายบ้านแฝด ทั่วไทย ,บ้านแฝด ทั่วไทย

ค้นหาพบ 118 รายการ
หน้า 4 จาก 4
เรียงตาม
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 25 ตร.ว. โครงการ เซฟวิ่งโฮม ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ เซฟวิ่งโฮม
นครราชสีมา-โชคชัย,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 92563
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001111381
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 19 ตร.ว. ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 405,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
บ้านแฝด
ราชสีมา-โชคชัย(224),โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
405,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 92572
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007104851
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ ออมสิน โชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ออมสิน โชคชัย
ราชสีมา-โชคชัย(224),โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 92568
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007104761
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 765,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
765,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 92565
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001111401
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 27.3 ตร.ว. ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 830,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 27.3 ตร.ว.
บ้านแฝด
สุขุมวิท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
830,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 92505
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101111081
บ้านแฝด จาก เนื้อที่ 64 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 990,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
990,000 บาท
ติดต่อ : ปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92503
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112511
บ้านแฝด จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,026,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,026,000 บาท
ติดต่อ : ปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92496
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112411
บ้านแฝด จาก เนื้อที่ 33.7 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,080,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 33.7 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,080,000 บาท
ติดต่อ : ปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92504
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112691
บ้านแฝด จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,026,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,026,000 บาท
ติดต่อ : ปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92500
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112461
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 69.2 ตร.ว. ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 565,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
เนื้อที่ : 69.2 ตร.ว.
บ้านแฝด
นราธิวาส-บ้านทอน,เมืองนราธิวาส,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
565,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 92402
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9601101181
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 37.6 ตร.ว. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 37.6 ตร.ว.
บ้านแฝด
สุพันธ์ราษฎร์พัฒนา,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 91829
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306108011
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 35.2 ตร.ว. โครงการ สายทิพย์ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองลำปาง
ลำปาง
เนื้อที่ : 35.2 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ สายทิพย์
พหลโยธิน,เมืองลำปาง,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 18114
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5201108611
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 63.9 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 63.9 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต - นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 17787
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604110681
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 38.4 ตร.ว. โครงการ วราวรรณ 4 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 38.4 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ วราวรรณ 4
ดอนเหียง,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 92616
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701105741
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 37.8 ตร.ว. ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 37.8 ตร.ว.
บ้านแฝด
สุขจิต,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 92612
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701105561
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 22 ตร.ว. ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
บ้านแฝด
รัตนภิธาน,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 92551
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001111371
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 41.2 ตร.ว. ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 41.2 ตร.ว.
บ้านแฝด
อ้อมค่ายวชิราวุธ,เมืองนครศรีธรรมราช,นครศรีธรรมราช
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครศรีธรรมราช
โทร : (075) 342-214: 346-950-1: 356-528
รหัสทรัพย์ : 92517
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8001103591
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 36.9 ตร.ว. แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
หนองจอก
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 36.9 ตร.ว.
บ้านแฝด
มิตรไมตรี,หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 02-202-1582-3:02-202-1016
รหัสทรัพย์ : 92056
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1003106931
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 23 ตร.ว. โครงการ อมรทรัพย์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
หนองจอก
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ อมรทรัพย์
อยู่วิทยา,หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 92035
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1003107021
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 26 ตร.ว. โครงการ ธัญพร 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 26 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ธัญพร 1
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 91845
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303111671
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 765,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
765,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 85907
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001110881
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ป่าบอน
พัทลุง
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
บ้านแฝด
กงหรา-โล๊ะจังกละ-ป่า,ป่าบอน,พัทลุง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 23427
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9308100351
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 28.5 ตร.ว. ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 28.5 ตร.ว.
บ้านแฝด
เลียบชายทะเลแม่รำพึง,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 23129
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102011
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 36 ตร.ว. โครงการ เธียรเกษม ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ เธียรเกษม
เทพารักษ์,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 11814
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101106771
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 33.7 ตร.ว. โครงการ อยู่เย็น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 33.7 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ อยู่เย็น
มิตรภาพ,เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 22121
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4001119531
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 37 ตร.ว. โครงการ สุขสบายชายทะเล ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 37 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ สุขสบายชายทะเล
ฝ่ายท่า-หนองหัดไทย,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 22854
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102521
บ้านแฝด จาก เนื้อที่ 25.4 ตร.ว. โครงการ ลำปางวิลล์ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองลำปาง
ลำปาง
เนื้อที่ : 25.4 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ลำปางวิลล์
ลำปาง-แจ้ห่ม,เมืองลำปาง,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 20331
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5201103111
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 36.6 ตร.ว. โครงการ วิสต้าวิลล์ 1 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 36.6 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ วิสต้าวิลล์ 1
เลียบคลอง8,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 17010
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306105671
Previous 1 2 3 4 Next