ขายบ้านแฝด ทั่วไทย

ขายบ้านแฝด ทั่วไทย ,บ้านแฝด ทั่วไทย

ค้นหาพบ 118 รายการ
หน้า 3 จาก 4
เรียงตาม
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 42.8 ตร.ว. โครงการ เทวีทาว์นโฮม ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1,875,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางละมุง
ชลบุรี
เนื้อที่ : 42.8 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ เทวีทาว์นโฮม
บางละมุง,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,875,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 31952
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2004106751
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ บังเอิญวิลเลจ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 1,140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บ้านบึง
ชลบุรี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บังเอิญวิลเลจ
หนองชาก-พนัสนิคม,บ้านบึง,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชลบุรี
โทร : (038) 765-779-86: 765-775
รหัสทรัพย์ : 24440
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2002101851
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 19.5 ตร.ว. โครงการ ออมสิน โชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 315,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 19.5 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ออมสิน โชคชัย
ราชสีมา-โชคชัย,โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
315,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 92569
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007104771
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ นวรนคลาสสิคโฮม ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ นวรนคลาสสิคโฮม
ทล.33,กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92253
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 25-02-1-0214-1
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านแฝด
เมืองนครศรีธรรมราช,นครศรีธรรมราช
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครศรีธรรมราช
โทร : (075) 342-214: 346-950-1: 356-528
รหัสทรัพย์ : 23412
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8001102821
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 35 ตร.ว. โครงการ ชวนอยู่วิลล์ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ชวนอยู่วิลล์
เลียบคลองแปด,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 14166
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306106481
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 36 ตร.ว. ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
นาดี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
บ้านแฝด
ทล.304,นาดี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33414
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2503100741
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 28.7 ตร.ว. ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 28.7 ตร.ว.
บ้านแฝด
สุพรรณบุรี-ดอนเจดีย์,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32994
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0115-1
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 36 ตร.ว. ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 630,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
บ้านแฝด
สุพรรณบุรี-ดอนเจดีย์,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
630,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32965
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0128-1
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 30 ตร.ว. ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
บ้านแฝด
รพช.บ้านหัวถนน,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
480,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32954
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0111-1
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 30 ตร.ว. ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
บ้านแฝด
รพช.บ้านหัวถนน-ศูนย์,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
500,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32915
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0139-1
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 26 ตร.ว. โครงการ ธัญญาพร 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 26 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ธัญญาพร 1
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 02-202-1582-3:02-202-1016
รหัสทรัพย์ : 91614
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303111621
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 46.9 ตร.ว. ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 46.9 ตร.ว.
บ้านแฝด
ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 91564
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100521
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 36.7 ตร.ว. โครงการ แดนทองวิลเลจ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางเขน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 36.7 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ แดนทองวิลเลจ
สุขาภิบาล5(ออเงิน-วัชรพล),บางเขน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88515
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1005112401
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 35.5 ตร.ว. โครงการ กิตติชัยวิลล่า 9 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
หนองจอก
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 35.5 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ กิตติชัยวิลล่า 9
มิตรไมตรี,หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88467
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1003106701
บ้านแฝด จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 45.3 ตร.ว. โครงการ 108 คันทรีคลับ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
หนองแขม
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 45.3 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ 108 คันทรีคลับ
เพชรเกษม,หนองแขม,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88795
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1023100111
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 38 ตร.ว. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 1,080,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 38 ตร.ว.
บ้านแฝด
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,080,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 02-202-1582-3:02-202-1016
รหัสทรัพย์ : 86916
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303111421
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 35 ตร.ว. ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
บ้านแฝด
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 02-202-1582-3:02-202-1016
รหัสทรัพย์ : 86398
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303111331
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 25.7 ตร.ว. โครงการ จอมบึงวิลล่า ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 360,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 25.7 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ จอมบึงวิลล่า
ราชบุรี-จอมบึง,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
360,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 86361
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002101651
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 23 ตร.ว. โครงการ เทพประทาน ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 405,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
น้ำพอง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ เทพประทาน
น้ำพอง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
405,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 86274
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4007101091
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 15.7 ตร.ว. โครงการ จอมบึงวิลล่า ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 320,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 15.7 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ จอมบึงวิลล่า
ราชบุรี-จอมบึง,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
320,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 86260
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002101641
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 76.1 ตร.ว. โครงการ บูรพาซิตี้ ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองชลบุรี
ชลบุรี
เนื้อที่ : 76.1 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บูรพาซิตี้
มิตรสัมพันธ์,เมืองชลบุรี,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาชลบุรี
โทร : (038) 765-779-86: 765-775
รหัสทรัพย์ : 85997
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2001102781
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 32 ตร.ว. ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
นางรอง
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
บ้านแฝด
โชคชัย-เดชอุดม,นางรอง,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 85824
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3104101431
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ ออมสิน ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ออมสิน
สายนครราชสีมา-โชคชัย,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 85744
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001110131
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 27 ตร.ว. ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
พนัสนิคม
ชลบุรี
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
บ้านแฝด
พนัสนิคม,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาชลบุรี
โทร : (038) 765-779-86: 765-775
รหัสทรัพย์ : 32308
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2006100631
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 38 ตร.ว. ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บาเจาะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 38 ตร.ว.
บ้านแฝด
ปัตตานี-นราธิวา,บาเจาะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 12718
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9603100171
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
บ้านแฝด
นราธิวาส-บ้านทอน,เมืองนราธิวาส,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 92401
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9601101182
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 35 ตร.ว. ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
บ้านแฝด
สุวินทวงศ์,บางน้ำเปรี้ยว,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 91823
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2403104321
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 468,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
บ้านแฝด
เพชรมาตุคลา(ทล.226),เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
468,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 92562
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001111201
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 38.6 ตร.ว. ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,080,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 38.6 ตร.ว.
บ้านแฝด
เพชรเกษม(ทล.4),หัวหิน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,080,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 92624
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7707114481
Previous 1 2 3 4 Next