ขายบ้านแฝด ทั่วไทย

ขายบ้านแฝด ทั่วไทย ,บ้านแฝด ทั่วไทย

ค้นหาพบ 118 รายการ
หน้า 2 จาก 4
เรียงตาม
บ้านแฝด จาก 1101111921 ชั้น เนื้อที่ 57.8 ตร.ว. ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 57.8 ตร.ว.
บ้านแฝด
บางพลี-ตำหรุ,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 29859
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101111921
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ ลำปลายมาศการเคหะ ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ลำปลายมาศการเคหะ
รถไฟพัฒนาฝั่งเหนือ,ลำปลายมาศ,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 18814
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3110100101
บ้านแฝด จาก 1303109471 ชั้น เนื้อที่ 49.2 ตร.ว. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 49.2 ตร.ว.
บ้านแฝด
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 33932
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303109471
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 23 ตร.ว. โครงการ โคราชวิลเลจ 2 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 423,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ โคราชวิลเลจ 2
ราชสีมา-ปักธงชัย304,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
423,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 30896
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001109181
บ้านแฝด จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 30895
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001109861
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 19.5 ตร.ว. โครงการ ออมสิน โชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 19.5 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ออมสิน โชคชัย
โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 23101
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007104561
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 46.2 ตร.ว. โครงการ เลิศนิรันดร์ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 725,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เขาย้อย
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 46.2 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ เลิศนิรันดร์
เขาย้อย,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
725,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 22824
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7602100631
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 19.5 ตร.ว. โครงการ ออมสิน(โชคชัย) ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 19.5 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ออมสิน(โชคชัย)
นครราชสีมา-โชคชัย,โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 21100
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007104481
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. โครงการ เพชรนำหนึ่ง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
แก่งคอย
สระบุรี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ เพชรนำหนึ่ง
มิตรภาพ(2),แก่งคอย,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 15964
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1902101971
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 40.1 ตร.ว. โครงการ นัฐการ ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 680,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 40.1 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ นัฐการ
อุดร-สกลนคร,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
680,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 32461
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101111221
บ้านแฝด จาก 1301104671 ชั้น เนื้อที่ 72 ตร.ว. โครงการ ดาวเรือง ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ดาวเรือง
รังสิต-ปทุมธานี,เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30659
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1301104671
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 30 ตร.ว. โครงการ ปิยะแลนด์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ปิยะแลนด์
ประชาอุทิศ,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25599
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306105571
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 44 ตร.ว. โครงการ หาดทองหลางลากูน ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 44 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ หาดทองหลางลากูน
ทางหลวงหมายเลข3374,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 89257
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102651
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 39 ตร.ว. โครงการ สุขสบายชายทะเล ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ สุขสบายชายทะเล
ฝ่ายท่า-หนองหัดไทย,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 89255
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102421
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 39 ตร.ว. โครงการ สุขสบายชายทะเล ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ สุขสบายชายทะเล
ฝ่ายท่า-หนองหัดไทย,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
550,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 89271
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102271
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 44 ตร.ว. โครงการ สุขสบายชายทะเล ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 44 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ สุขสบายชายทะเล
ฝ่ายท่า-หนองหัดไทย,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 89256
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102591
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ สุขสบายชายทะเล ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ สุขสบายชายทะเล
ทางหลวงหมายเลข 3374,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 89254
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102371
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 44 ตร.ว. ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 44 ตร.ว.
บ้านแฝด
ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 86444
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101801
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 94.7 ตร.ว. โครงการ ม.สวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 94.7 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ม.สวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 86414
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112641
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 39 ตร.ว. โครงการ สุขสบายชายทะเล ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ สุขสบายชายทะเล
ทางหลวงเลขหมาย3374,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 86355
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704103041
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 22.7 ตร.ว. โครงการ ฟ้าพฤกษา(หนองดินแดง) ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 22.7 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ฟ้าพฤกษา(หนองดินแดง)
หนองดินแดง,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 86212
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103961
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 28 ตร.ว. โครงการ ลำปลายมาศการเคหะ ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 423,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 28 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ลำปลายมาศการเคหะ
ลำปลายมาศ-คูเมือง,ลำปลายมาศ,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
423,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 86087
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3110100211
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 35 ตร.ว. โครงการ ทรัพย์ธานี ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ทรัพย์ธานี
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 85978
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303111271
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24.5 ตร.ว. โครงการ ศรีมาย ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 24.5 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ศรีมาย
เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 85878
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103911
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 36 ตร.ว. โครงการ ภัทรไพรเวท 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
สามโคก
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ภัทรไพรเวท 2
ปทุมธานี-สามโคก,สามโคก,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 85866
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1307101261
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 38.5 ตร.ว. โครงการ บุรีรมย์ ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 2,124,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 38.5 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บุรีรมย์
พระราม2,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,124,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 85780
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401106041
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 30 ตร.ว. ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 565,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
บ้านแฝด
ราชสีมา-โชคชัย,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
565,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 85740
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001109721
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 57.9 ตร.ว. โครงการ พฤกษา8 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
นครชัยศรี
นครปฐม
เนื้อที่ : 57.9 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ พฤกษา8
ลานตากฟ้า,นครชัยศรี,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84650
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7303102161
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 34 ตร.ว. โครงการ ธัญญรัตน์บรรเจิด ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ธัญญรัตน์บรรเจิด
โยธาแยกถนนสุวินทวงศ์,เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33200
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 25-01-1-0177-1
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24.2 ตร.ว. ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 24.2 ตร.ว.
บ้านแฝด
สายท่าเรือ-ป่าคลอก-เ,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 32187
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101781
Previous 1 2 3 4 Next