ขายบ้านแฝด ทั่วไทย

ขายบ้านแฝด ทั่วไทย ,บ้านแฝด ทั่วไทย

ค้นหาพบ 118 รายการ
หน้า 1 จาก 4
เรียงตาม
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 37.6 ตร.ว. อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 37.6 ตร.ว.
บ้านแฝด
เมืองสิงห์บุรี,สิงห์บุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 28189
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1701100171
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 56.6 ตร.ว. โครงการ พูลทรัพย์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 56.6 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ พูลทรัพย์
พหลโยธิน(ทล.1),ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 21199
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100551
บ้านแฝด จาก เนื้อที่ 75.5 ตร.ว. ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 3,782,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านแฝด
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 75.5 ตร.ว.
บ้านแฝด
เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,782,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85413
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H13010
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 356 ตร.ว. ต.ลำทับ จ.กระบี่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด

กระบี่
เนื้อที่ : 356 ตร.ว.
บ้านแฝด
ลำทับ-ทุ่งใหญ่,กระบี่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขากระบี่
โทร : (075) 630-483-9: 630-491-3
รหัสทรัพย์ : 25466
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8107100311
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 39 ตร.ว. ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านแฝด
บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 18768
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102551
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 94.3 ตร.ว. โครงการ บ้านทิวาสุข อ.องครักษ์ จ.นครนายก ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 94.3 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บ้านทิวาสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 14663
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604108041
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ ชวนอยู่วิลล์ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ชวนอยู่วิลล์
เลียบคลอง8ฝั่งตะวันออก,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 14543
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306106651
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 23.9 ตร.ว. โครงการ จอมบึงวิลล่า ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 23.9 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ จอมบึงวิลล่า
ราชบุรี-จอมบึง,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84952
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002101591
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 35 ตร.ว. ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
แกลง
ระยอง
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
บ้านแฝด
ทล.344,แกลง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
520,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 84480
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103101981
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 68.4 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 68.4 ตร.ว.
บ้านแฝด
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,530,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 84109
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105651
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 29.1 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านเกาะสมุทร ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 29.1 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ หมู่บ้านเกาะสมุทร
เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 83951
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401105421
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 37 ตร.ว. โครงการ หนองรี ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
นางรอง
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 37 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ หนองรี
มิตรสัมพันธ์,นางรอง,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 34161
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3104101231
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 30.4 ตร.ว. ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองลำพูน
ลำพูน
เนื้อที่ : 30.4 ตร.ว.
บ้านแฝด
สันป่าฝ้าย-บ้านธิ,เมืองลำพูน,ลำพูน
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลำพูน
โทร : (053) 510-433-4: 535-178-82
รหัสทรัพย์ : 32807
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5101107501
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ สุขสบายชายทะเล ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ สุขสบายชายทะเล
ฝ่ายท่า-หนองหัดไทย,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 30763
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102871
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 30.9 ตร.ว. โครงการ ประวีณวิลล่า อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 30.9 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ประวีณวิลล่า
สิงห์บุรี-ชัยนาท,เมืองสิงห์บุรี,สิงห์บุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
730,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 30564
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1701100181
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 28.5 ตร.ว. ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 28.5 ตร.ว.
บ้านแฝด
เลียบชายทะเลแม่รำพึง,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 30022
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102811
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 39.6 ตร.ว. โครงการ ทรงคุณ 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 2,600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 39.6 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ทรงคุณ 1
เจ้าฟ้าตะวันออก,เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 28538
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103201
บ้านแฝด จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 25 ตร.ว. โครงการ โคราชวิลเลจ 4 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ โคราชวิลเลจ 4
เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 26459
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001110291
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 470,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
แก่งคอย
สระบุรี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านแฝด
แก่งคอย,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
470,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 25764
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1902103351
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
แก่งคอย
สระบุรี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านแฝด
แก่งคอย,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
500,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 25724
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1902103321
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ ทิพวรรณ 2 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 1,520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ทิพวรรณ 2
กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,520,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24230
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502101751
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
บ้านแฝด
โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 22176
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007104611
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. โครงการ เพชรนำหนึ่ง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
แก่งคอย
สระบุรี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ เพชรนำหนึ่ง
แก่งคอย,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 20402
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1902102341
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. โครงการ เพชรนำหนึ่ง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
แก่งคอย
สระบุรี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ เพชรนำหนึ่ง
มิตรภาพ,แก่งคอย,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 19114
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1902102241
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 670,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
หนองแค
สระบุรี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านแฝด
หนองแค,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
670,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 18671
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1903102331
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 190,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
บ้านแฝด
เพชรเกษม-ชายทะเล,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
190,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 18596
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704101621
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. โครงการ เพชรนำหนึ่ง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
แก่งคอย
สระบุรี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ เพชรนำหนึ่ง
มิตรภาพ,แก่งคอย,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 15909
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1902102081
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 49 ตร.ว. โครงการ วีรชาติ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 49 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ วีรชาติ 1
ฝ่ายท่า-หนองหัดไทย,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
500,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 14542
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704101551
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ ทิพย์ธานี ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองหนองคาย
หนองคาย
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ทิพย์ธานี
เนินพะเนาว์-นาคลอง,เมืองหนองคาย,หนองคาย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 12224
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4301100321
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
บ้านแฝด
ราชสีมา-โชคชัย(224),โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 11808
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007104591
Previous 1 2 3 4 Next