ขายอาคารพาณิชย์ ทั่วไทย

ขายอาคารพาณิชย์ ทั่วไทย ,อาคารพาณิชย์ ทั่วไทย

ค้นหาพบ 112 รายการ
หน้า 3 จาก 4
เรียงตาม
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ เมืองปัญญา ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 950,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
พระพรหม
นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ เมืองปัญญา
นครศรี-ร่อนพิบูลย์,พระพรหม,นครศรีธรรมราช
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
950,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครศรีธรรมราช
โทร : (075) 342-214: 346-950-1: 356-528
รหัสทรัพย์ : 83641
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8020100291
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
สระโบสถ์
ลพบุรี
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สระโบสถ์-หนองม่วง,สระโบสถ์,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 11210
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1608100011
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ ลำปลายมาศการเคหะ ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ลำปลายมาศการเคหะ
ลำปลายมาศ-คูเมือง,ลำปลายมาศ,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 84626
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3110100181
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 14.6 ตร.ว. อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 14.6 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
วัดคู่สร้าง,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84065
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101111511
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 21.3 ตร.ว. ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,360,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 21.3 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เกาะหลัก,เมืองประจวบคีรีขันธ์,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,360,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 30786
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7701105461
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 36 ตร.ว. โครงการ มงคลชัยนิเวศน์ ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ มงคลชัยนิเวศน์
ราชสีมา-โชคชัย,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 28108
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001105051
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20.2 ตร.ว. ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 980,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 20.2 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
980,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 24866
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103411
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 53 ตร.ว. ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
จะแนะ
นราธิวาส
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สายดุซงญอ-กาเต๊าะ,จะแนะ,นราธิวาส
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 23576
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9612100041
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 25.9 ตร.ว. ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 25.9 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
แสงชูโต,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 16930
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005100321
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 15.7 ตร.ว. ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 15.7 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
แสงชูโต,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 13677
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005200011
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เลียบคลองชลประทาน,เมืองเพชรบุรี,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 12133
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7601101311
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 17.8 ตร.ว. โครงการ ปัญญานคร ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 17.8 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ปัญญานคร
สุขุมวิท,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 86432
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101112421
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 19.3 ตร.ว. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 19.3 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 86259
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303110491
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 53 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านทวีวัฒน์ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองลำปาง
ลำปาง
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ หมู่บ้านทวีวัฒน์
ติดถนนลำปาง-เด่นชัย,เมืองลำปาง,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 85983
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5201108691
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 80 ตร.ว. ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 3,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32971
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-08-1-0046-1
อาคารพาณิชย์ จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 25.2 ตร.ว. โครงการ เกาะสมุทร ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1,330,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 25.2 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ เกาะสมุทร
เศรษฐกิจ,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,330,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 27558
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401104851
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ สามพราน ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
สามพราน
นครปฐม
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ สามพราน
เพชรเกษม,สามพราน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 13249
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7306100191
อาคารพาณิชย์ จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 71 ตร.ว. ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 71 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เพชรเกษม,กระทุ่มแบน,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 26046
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7402103451
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 25.8 ตร.ว. โครงการ บัวทองธานีพาร์ค ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 25.8 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ บัวทองธานีพาร์ค
ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84255
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204109901
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 17 ตร.ว. ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 89426
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501102251
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สุขสวัสดิ์,พระสมุทรเจดีย์,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89408
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1105102471
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 34 ตร.ว. ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
ปฏัก,เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 89249
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103221
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 24.1 ตร.ว. โครงการ วิเศษสุขนคร แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 24.1 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ วิเศษสุขนคร
ประชาอุทิศ,ทุ่งครุ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89091
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1049100031
อาคารพาณิชย์ จาก 4 ชั้น เนื้อที่ 17 ตร.ว. เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
บรมราชชนนี,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88689
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101191
อาคารพาณิชย์ จาก 4 ชั้น เนื้อที่ 17 ตร.ว. เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1,710,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บางเขน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สายไหม,บางเขน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,710,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89130
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1005114381
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 34.2 ตร.ว. เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 34.2 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
จอมทอง,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88712
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102581
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบึงโคล่ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
หนองจอก
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบึงโคล่
สุวินทวงศ์,หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88433
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1003103171
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 27 ตร.ว. ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เชียงคำ
พะเยา
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เชียงคำ,พะเยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพะเยา
โทร : (054) 410-261-9
รหัสทรัพย์ : 86762
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5603100731
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
บางใหญ่
นนทบุรี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
บางใหญ่,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 92628
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S14001
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 13.6 ตร.ว. ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 13.6 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
มหาจักรพรรดิ์,เมืองฉะเชิงเทรา,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 86128
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2401100872
Previous 1 2 3 4 Next