ขายอาคารพาณิชย์ ใน จ.ปทุมธานี

ขายอาคารพาณิชย์ ใน จ.ปทุมธานี ,อาคารพาณิชย์มือสอง ใน จ.ปทุมธานี

ค้นหาพบ 5 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 36 ตร.ว. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2,333,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
นวนคร 1,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,333,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30985
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S149
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 168 ตร.ว. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1,167,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 168 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
พหลโยธิน,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,167,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30737
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S07020
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1,600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี,เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,600,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22231
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1301104541
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 19.3 ตร.ว. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ธัญบุรี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 19.3 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
รังสิต-นครนายก,ธัญบุรี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 86259
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1303110491
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 20.1 ตร.ว. โครงการ ศุภลักษณ์วิลเลจ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 20.1 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ศุภลักษณ์วิลเลจ
เลียบคลองเจ็ดฝั่งตะวันออก,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 02-202-1582-3:02-202-1016
รหัสทรัพย์ : 85594
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306108111
Previous 1 Next