ขายอาคารพาณิชย์ ใน จ.นครปฐม

ขายอาคารพาณิชย์ ใน จ.นครปฐม ,อาคารพาณิชย์มือสอง ใน จ.นครปฐม

ค้นหาพบ 7 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 1,196,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เพชรเกษม (ทล.4),เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,196,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31859
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S05043(2)
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 4 จาก จาก เนื้อที่ 58 ตร.ว. ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 5,520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
สามพราน
นครปฐม
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เพชรเกษม,สามพราน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5,520,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 21194
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7306106981
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 15.9 ตร.ว. โครงการ หนองงูเหลือมเมืองใหม่ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 15.9 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ หนองงูเหลือมเมืองใหม่
มาลัยแมน,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
220,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 19782
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301102261
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. โครงการ แสนเพ็ญวี ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ แสนเพ็ญวี
พลดำริห์,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14537
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100351
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 620,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
มาลัยแมน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
620,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14463
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101141
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 22.1 ตร.ว. ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
สามพราน
นครปฐม
เนื้อที่ : 22.1 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เพชรเกษม,สามพราน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14451
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7306102921
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ สามพราน ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
สามพราน
นครปฐม
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ สามพราน
เพชรเกษม,สามพราน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 13249
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7306100191
Previous 1 Next