ขายอาคารพาณิชย์ ใน กรุงเทพมหานคร

ขายอาคารพาณิชย์ ใน กรุงเทพมหานคร ,อาคารพาณิชย์มือสอง ใน กรุงเทพมหานคร

ค้นหาพบ 20 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 12,130,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เทศบาลรังรักษ์เหนือ,ดุสิต,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
12,130,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31259
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S08022
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 166 ตร.ว. แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 2,216,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
จอมทอง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 166 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
พระราม 2,จอมทอง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,216,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30945
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S06041
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 78.9 ตร.ว. แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 3,440,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
บางบอน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 78.9 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
กาญจนาภิเษก,บางบอน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,440,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 53308
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S10027(6)
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 188 ตร.ว. แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2,216,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 188 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,216,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31769
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S06017
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 32 ตร.ว. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 5,132,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
วิภาวดีรังสิต,ดอนเมือง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,132,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31427
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S05039
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 57.4 ตร.ว. แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 57.4 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เอกชัย,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31394
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S10001
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 29.2 ตร.ว. แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 4,319,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
บางบอน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 29.2 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
บางบอน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,319,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31333
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S10027(2)
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 24.4 ตร.ว. แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 3,940,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
บางบอน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 24.4 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
บางบอน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,940,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31255
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S10027(1)
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 38.4 ตร.ว. แขวงจอมทอง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 3,733,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 38.4 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
พระราม 2,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,733,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31146
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S10018
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 36.6 ตร.ว. แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 4,960,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
บางบอน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 36.6 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
บางบอน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,960,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31110
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S10027(3)
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 35 ตร.ว. แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 8,748,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
รามคำแหง,มีนบุรี,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
8,748,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30984
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S06035
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 32.1 ตร.ว. แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 7,662,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 32.1 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
พระราม 2,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
7,662,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31444
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S082
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 78.9 ตร.ว. แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อาคารพาณิชย์
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 78.9 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
พระสุเมรุ,พระนคร,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85301
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : S11005
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 34.2 ตร.ว. เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 34.2 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
จอมทอง,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88712
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102581
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบึงโคล่ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
หนองจอก
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบึงโคล่
สุวินทวงศ์,หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88433
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1003103171
อาคารพาณิชย์ จาก 4 ชั้น เนื้อที่ 17 ตร.ว. เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1,710,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บางเขน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
สายไหม,บางเขน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,710,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89130
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1005114381
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 24.1 ตร.ว. โครงการ วิเศษสุขนคร แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 24.1 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ วิเศษสุขนคร
ประชาอุทิศ,ทุ่งครุ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 89091
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1049100031
อาคารพาณิชย์ จาก 4 ชั้น เนื้อที่ 17 ตร.ว. เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
บรมราชชนนี,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 88689
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101191
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 18.5 ตร.ว. เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 18.5 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
บางบอน3,บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 02-202-1582-3:02-202-1016
รหัสทรัพย์ : 92156
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1021102861
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 19 ตร.ว. แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
ร่มเกล้า,ลาดกระบัง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 02-202-1582-3:02-202-1016
รหัสทรัพย์ : 92124
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1011102151
Previous 1 Next