ขายบ้านมือสอง ใน จ.ยโสธร

ขายบ้าน ใน จ.ยโสธร ,บ้านมือสอง ใน จ.ยโสธร

ค้นหาพบ 22 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 63 ตร.ว. โครงการ สกุลรัตน์ สุพัฒทรา ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 63 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สกุลรัตน์ สุพัฒทรา
อรุณประเสริฐ,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
220,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 20995
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100841
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 155 ตร.ว. ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 570,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 155 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
570,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 85074
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501101501
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 140 ตร.ว. โครงการ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 390,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ป่าติ้ว
ยโสธร
เนื้อที่ : 140 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ป่าติ้ว
อรุณประเสริฐ(ทล.202),ป่าติ้ว,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
390,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 21694
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3505100071
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 91 ตร.ว. ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
มหาชนะชัย
ยโสธร
เนื้อที่ : 91 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มหาชนะชัย-คำเขื่อน,มหาชนะชัย,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 17946
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3506100111
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 135 ตร.ว. ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
มหาชนะชัย
ยโสธร
เนื้อที่ : 135 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มหาชนะชัย,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 15081
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3506100101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 154.5 ตร.ว. ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 154.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 14001
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100341
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 171.5 ตร.ว. ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 171.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 12530
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100251
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านหนองยาง ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เลิงนกทา
ยโสธร
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านหนองยาง
ชยางกูร(ทล.212),เลิงนกทา,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 12087
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3508100011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 120 ตร.ว. ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 180,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
180,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 10854
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100161
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 132 ตร.ว. ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 132 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อรุณประเสริฐ,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 10779
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100461
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 193 ตร.ว. ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
มหาชนะชัย
ยโสธร
เนื้อที่ : 193 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มหาชนะชัย,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 34211
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3506100061
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 106 ตร.ว. ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุดชุม
ยโสธร
เนื้อที่ : 106 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กุดชุม,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
240,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 16527
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3503100091
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 55 ตร.ว. ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
เนื้อที่ : 55 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
คำเขื่อนแก้ว,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 14208
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3504100071
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 47.1 ตร.ว. ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 47.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เลี่ยงเมืองยโสธร (ทล.23),เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
500,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 92542
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501101731
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 63 ตร.ว. โครงการ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 460,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ป่าติ้ว
ยโสธร
เนื้อที่ : 63 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ป่าติ้ว
อรุณประเสริฐ (ทล.202),ป่าติ้ว,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
460,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 92544
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3505100131
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 201 ตร.ว. ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 695,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 201 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท (23),เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
695,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 92541
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501101671
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 72 ตร.ว. โครงการ สุขสำราญ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 1,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สุขสำราญ
แจ้งสนิท(ทล.23),เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 92543
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501101741
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท (ทล.23),คำเขื่อนแก้ว,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 92540
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3504100291
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 148 ตร.ว. โครงการ นาคำ ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 1,050,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
เนื้อที่ : 148 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาคำ
แจ้งสนิท(ทล.23),คำเขื่อนแก้ว,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,050,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 23408
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3504100261
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 77 ตร.ว. ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ป่าติ้ว
ยโสธร
เนื้อที่ : 77 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายบ้านนิคม-บ้านเตาไห,ป่าติ้ว,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 18150
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3505100051
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 105 ตร.ว. ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ไทยเจริญ
ยโสธร
เนื้อที่ : 105 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ไทยเจริญ,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 12076
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3509100081
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-17 ไร่ ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
เนื้อที่ : 1-0-17 ไร่
บ้านเดี่ยว
แจ้งสนิท,คำเขื่อนแก้ว,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 20265
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3504100061
Previous 1 Next