ขายบ้านมือสอง ใน จ.อุบลราชธานี

ขายบ้าน ใน จ.อุบลราชธานี ,บ้านมือสอง ใน จ.อุบลราชธานี

ค้นหาพบ 21 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 22.2 ตร.ว. ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 22.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เทศบาล15,วารินชำราบ,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 84978
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3415102581
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 163 ตร.ว. ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 163 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สถิตย์นิมานกาล,วารินชำราบ,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 84390
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3415102501
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 155 ตร.ว. ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 630,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดชอุดม
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 155 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เดชอุดม,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
630,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 83389
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3407100251
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 90 ตร.ว. โครงการ นาดูน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาดูน
อุบล-ตระการ,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 23292
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401102351
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 30 ตร.ว. โครงการ บัวทอง ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 130,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บัวทอง
สถิตย์นิมานกาล(สายเก่า),พิบูลมังสาหาร,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
130,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 22573
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3419100301
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 64 ตร.ว. ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ยูงทอง,ศรีเมืองใหม่,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 18320
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3402100071
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 250 ตร.ว. ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 250 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พิบูล-ช่องเม็ก,พิบูลมังสาหาร,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 22538
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3419100151
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 1-2-31 ไร่ ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาเยีย
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 1-2-31 ไร่
บ้านเดี่ยว
นาเยีย-นาจาน,นาเยีย,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 86021
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3429100021
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 284 ตร.ว. ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สำโรง
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 284 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.สำโรง-บ.โนนใหญ่,สำโรง,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 86330
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3422100021
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-1-35 ไร่ ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เหล่าเสือโก้ก
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 1-1-35 ไร่
บ้านเดี่ยว
อุบล-ตระการ,เหล่าเสือโก้ก,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 86219
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3431100061
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 25.4 ตร.ว. ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 25.4 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
วารินชำราบ,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 86004
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3415102461
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 131.4 ตร.ว. ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 131.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สถิตย์นิมานกาล,วารินชำราบ,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
850,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 85686
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3415102601
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 25.8 ตร.ว. ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 25.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เทศบาล15,วารินชำราบ,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 85684
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3415102571
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 96 ตร.ว. ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1,140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 96 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชยางกูร,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 85677
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401102851
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-0-65 ไร่ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดชอุดม
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 1-0-65 ไร่
บ้านเดี่ยว
เดชอุดม-บุรฑริก,เดชอุดม,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 85668
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3407100271
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 42.1 ตร.ว. ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1,050,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 42.1 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
ชยางวกูร,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,050,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 92445
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401102901
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 3-0-0 ไร่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดชอุดม
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 3-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
เดชอุดม,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 92447
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3407100301
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
สมเด็จ,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
550,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 92446
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401102911
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 106 ตร.ว. ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 106 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลี่ยงเมืองอุบล,เมืองอุบลราชธานี,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 92442
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3401102921
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 333 ตร.ว. ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดชอุดม
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 333 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เดชอุดม-บุณฑริก,เดชอุดม,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 92444
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3407100291
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 166 ตร.ว. ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดชอุดม
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 166 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เดชอุดม-บุณฑริก,เดชอุดม,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 92443
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3407100281
Previous 1 Next