ขายบ้านมือสอง ใน จ.ตาก

ขายบ้าน ใน จ.ตาก ,บ้านมือสอง ใน จ.ตาก

ค้นหาพบ 5 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 187.3 ตร.ว. ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 1,500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองตาก
ตาก
เนื้อที่ : 187.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พหลโยธิน,เมืองตาก,ตาก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,500,000 บาท
ติดต่อ : สาขากำแพงเพชร
โทร : (055) 773-151-6
รหัสทรัพย์ : 23846
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6301100701
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 105 ตร.ว. ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แม่ระมาด
ตาก
เนื้อที่ : 105 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ดอนคีรี,แม่ระมาด,ตาก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขากำแพงเพชร
โทร : (055) 773-151-6
รหัสทรัพย์ : 27952
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6304100011
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 1,396,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองตาก
ตาก
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
สายตาก-แม่สอดผทล105),เมืองตาก,ตาก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,396,000 บาท
ติดต่อ : สาขากำแพงเพชร
โทร : (055) 773-151-6
รหัสทรัพย์ : 85833
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6301100751
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 252 ตร.ว. ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 990,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แม่สอด
ตาก
เนื้อที่ : 252 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แม่สอด-แม่ระมาด,แม่สอด,ตาก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
990,000 บาท
ติดต่อ : สาขากำแพงเพชร
โทร : (055) 773-151-6
รหัสทรัพย์ : 27942
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6306100271
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 88.8 ตร.ว. โครงการ โครงการเก้าแปลงกรุ๊ป ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 1,225,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองตาก
ตาก
เนื้อที่ : 88.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โครงการเก้าแปลงกรุ๊ป
จรดวิถีถ่อง,เมืองตาก,ตาก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,225,000 บาท
ติดต่อ : สาขากำแพงเพชร
โทร : (055) 773-151-6
รหัสทรัพย์ : 30643
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6301100741
Previous 1 Next